Databeskyttelseserklæring

Meddelelse om databeskyttelse vedrørende Bosch Training Solutions

Du bedes læse denne databeskyttelseserklæring grundigt igennem, da den indeholder vigtige oplysninger om, hvem vi er, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler personoplysninger, dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, og hvordan du kontakter os, hvis du ønsker at indgive en klage.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis det er påkrævet pga. den tekniske udvikling. I så fald vil vi ændre vores databeskyttelseserklæring i overensstemmelse hermed. Eftersom databeskyttelseserklæringen kan blive ændret, bedes du derfor kontrollere denne webside for eventuelle opdateringer af erklæringen, så du kan være bekendt med den gældende version.

Denne erklæring gælder for alle, der besøger vores website.

Eventuelle spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik skal stiles til vores datasikkerhedsansvarlige på: DSO@bosch.com

Hvem vi er

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup (’vi’ i dette dokument) som operatør af dette website (’Bosch Training Solutions’) indsamler, bruger og har ansvar for visse personoplysninger om dig (’persondata’). Vi er dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse for 2016 afhængig af forholdene.

Bosch Training Solutions-websitet giver dig sammen med Cornerstone Learning Management System (LMS) mulighed for personligt at administrere dine egne træningsønsker. De personoplysninger, vi indsamler fra dig, gemmes på sikre informationsteknologisystemer i EØS, der drives på vores vegne af vores tredjepartsudbyder Cornerstone OnDemand Ltd.

Bosch beskytter dine persondata

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, når vi behandler dem, og det er vi meget opmærksomme på i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Vi bruger (’behandler’) de personoplysninger, der indsamles om dig, når du besøger vores website, og når du giver personoplysninger til os på anden vis, på en fortrolig måde og udelukkende i henhold til lovgivningen, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (’GDPR’).

De persondata, vi indsamler og behandler

Persondata består af alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar levende person. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingsoplysninger, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger kun persondata, hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af persondataene. Hvad angår Bosch Training Solutions gemmer vi kun persondata, når du frivilligt har givet dem til et bestemt formål, f.eks. i forbindelse med en kursustilmelding.

Vi kan indsamle dine persondata, når du giver dem til os via vores website, hvis du skriver til os eller ringer til vores kontor, eller hvis du giver dine oplysninger til os gennem en tredjepart (herunder gennem en Bosch-grossist, du har valgt, eller din arbejdsgiver).

Oplysninger, der indsamles af os, og hvornår de indsamles

Bosch Training Solutions registrerer visse oplysninger om de enkelte brugere som en del af tilmeldingsprocessen. Disse data gør det muligt at oprette en nøjagtig brugerprofil, hvilket er nødvendig for at kunne tilbyde brugerne internetbaserede værktøjer og læringsløsninger, som er relevante for deres stilling og uddannelsesbehov. Det er også nødvendig for at sikre opbevaring af personlige træningsdata.

De personoplysninger, der indsamles under tilmeldingsprocessen, er bl.a. navn, e-mailadresse, arbejdssted og adgangskoden til din konto.

Bosch Training Solutions gemmer data om alle brugernes læringsaktiviteter sikkert, så de registrerede brugere kan få personlig adgang til og administrere deres træningshistorik. Dette omfatter alle tilmeldinger til kurser og information om fremmøde. Disse oplysninger kan også blive brugt til intern rapportering, f.eks. til at holde styr på antallet af personer, der har deltaget i et bestemt kursus.

Vi kan også indsamle og behandle data om eventuel korrespondance, når du kontakter os via telefon, e-mail eller post.

I visse tilfælde, f.eks. gennem kursustilmeldinger, kan vi indhente dine personoplysninger fra tredjeparter, såsom din arbejdsgiver, forhandlere af vores produkter eller videreforhandlere af vores træning. Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra andre kilder, såsom vores egne undervisere. Disse oplysninger kan være i form af testresultater eller data vedrørende bedømmelser, som du frivilligt har deltaget i. Disse data kan blive opbevaret i Bosch Training Solutions, så vi kan vedligeholde dine træningsdata.

Sådan bruges dine personoplysninger

Oplysninger, der indsamles via Bosch Training Solutions, behandles for at gøre det lettere for kunden at bestille træningskurser, administrere kundekonti og træningsdata, aktivere online kundeværktøjer, der giver adgang til deres personlige træningsområde og træningsdata, få adgang til og levering af træning samt opbevare og rapportere om brugernes læringsaktiviteter. Behandlingen af dine persondata er nødvendig for de tjenester, vi leverer til dig.

Vi bruger eller kan bruge disse oplysninger

 • Til opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til aftaler indgået mellem dig og os.
 • Til at give dig de oplysninger, produkter og tjenester, du anmoder om fra os.
 • Til at give registrerede brugere adgang til deres eget læringsområde og træningshistorik.
 • Til vedligeholdelse af dine træningsdata, så du personligt kan administrere din faglige udvikling og certificering.
 • Til at gøre brugernes læringsdata synlige for lederen eller administratoren på deres arbejdsplads, så denne kan administrere og godkende medarbejdernes træningsaktiviteter.
 • For at gøre det muligt for dig at administrere dine kursustilmeldinger hos en valgt Bosch-grossist, hvor du har givet samtykke.
 • Til at identificere eventuel forudgående træning, der kan være en forudsætning for, at vi kan bekræfte tilmeldingen til et kursus.
 • For at gøre det nemmere at foretage træningsbedømmelser og certificeringer.
 • Til at give dig anbefalinger vedrørende træning, når du besøger websitet, på baggrund af din deltagelse i træning eller søgehistorik og til at forbedre vores websiteoplevelse og dermed sikre, at du får en personlig ydelse.
 • Til at tilpasse den tilbudte træning og/eller vores website og dermed sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer.
 • For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner på vores website, når du vælger dette.
 • Til indsamling af kundefeedback på træningstilbud, tjenester, indhold eller layout for Bosch Training Solutions.
 • Til at sende dig en velkomstmail, når du registrerer dig hos Bosch Training Solutions, og andre e-mails med det formål at bekræfte tilmelding til kurser eller som støtte for andre systemfunktioner, der giver dig tjenester. Du kan også modtage e-mails i forbindelse med kontoadministration eller systemopdateringer.
 • Til at give dig markedsføringsmæssige nyhedsbreve om relaterede tjenester eller produkter, når du har givet specifik tilladelse.
 • For at kunne svare på dine forespørgsler.
 • Som en del af vores bestræbelser på at holde vores website sikkert.
 • Til faktureringsformål, såsom at udføre transaktioner og ekspedere ordrer, som vi modtager.

Bemærk, at vi ikke bruger nogen form for økonomiske oplysninger eller kreditkortoplysninger til andre formål end at behandle betalinger, du har foretaget for vores produkter og tjenester, eller som du skal have fra os ifølge aftale (f.eks. tilbagebetalinger).

Brug af dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Databeskyttelseslovgivningen kræver, at vi opfylder visse betingelser, inden vi kan bruge dine data på den måde, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen. Vi tager vores ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivningen meget alvorligt, herunder at opfylde disse betingelser.

For at indsamle og behandle dine persondata henholder vi os til følgende betingelser afhængig af de aktiviteter, vi udfører:

Overholdelse af retlige forpligtelser

Vi kan være nødt til at behandle dine persondata for at bekræfte din identitet, fastslå din alder, kontrollere din kilde til penge i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bedrageri eller for at fastslå, om du har fået forbud mod at komme ind i vores træningscentre eller mod at bruge vores website på grund af anstødelig adfærd. Vi kan også være juridisk forpligtet til at behandle dine persondata i henhold til træning og certificering, der er nødvendige i forbindelse med lovgivningsmæssige krav, f.eks. forordninger om F-gasser. Du vil ikke kunne gøre indsigelse mod behandling af eller anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis oplysningerne er nødvendige for at overholde juridiske forpligtelser.

Nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt

For at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til en kontrakt (f.eks. så du kan købe træning af os), er vi nødt til at indsamle og behandle dine persondata. Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger ved tilmelding samt økonomiske oplysninger ved indgåelse af transaktionen, eller hvis du gør indsigelse mod denne type behandling/udøver din ret til sletning, vil det desværre betyde, at vi ikke kan levere vores tjenester til dig.

Nogle Bosch-udnævnte værksteder er part i en kontrakt med Robert Bosch A/S , hvor der er krav om særlig træning og/eller uddannelse for deres ansatte. Vi har en forpligtelse til at gemme træningsdata for disse personer på grund af kontrakten.

Samtykke

Hvis du har givet os samtykke til at bruge dine oplysninger til brug for markedsføring, kan vi sende dig information via e-mail om vores produkter og tjenester. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på følgende e-mail: training@dk.bosch.com

Hvis du har givet samtykke, vil en valgt Bosch-grossist kunne se de persondata, der er knyttet til din konto i forbindelse med Bosch Training Solutions. De oplysninger, de kan se, vil være begrænset til dit navn, din e-mailadresse, dit arbejdssted og dine træningsdata, herunder foreløbig tilmelding til træning. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette vil dog betyde, at din grossist ikke kan tilmelde dig til kurser.

Legitime interesser

Ved brug af dine persondata til andre formål end det, der er beskrevet i databeskyttelseserklæringen, henholder vi os til det, der kaldes ’legitime interesser’. Det er i vores legitime interesse at indsamle dine persondata, da det giver os de oplysninger, vi skal bruge til at levere vores tjenester til dig.

Denne kategori gælder for levering af følgende ydelser: Administration af tilmelding til og deltagelse i kundetræning, administration af personlige kundekonti og læringsaktiviteter, levering af online kundeværktøjer, der giver adgang til et personligt træningsområde, levering af kurser og bedømmelser, administration af certificeringer og opbevaring af brugernes træningshistorik.

Vi har kontrolleret, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for det relevante formål, og har undersøgt, at der ikke er andre rimelige måder til at opnå dette på.

Vi har også foretaget en afvejning af vores interesse i at bruge dine personoplysninger i forhold til de interesser, du har som borger, og de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og er overbevist om, at dine interesser ikke tilsidesætter disse legitime interesser.

Vi bruger kun enkeltpersoners data på måder, de med rimelighed ville forvente, og vi bruger ikke dataene på måder, de ville finde påtrængende, eller som kan skade dem. Det er en legitim interesse for dig som enkeltperson, at vores brug af dine persondata som støtte for din personlige læring og udvikling er til gavn for dig.

Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer ikke dine persondata i længere tid, end det er nødvendigt for det eller de formål, de blev givet til. Hvad dette betyder i praksis afhænger af de forskellige typer data. Når vi fastlægger de relevante opbevaringsperioder, tager vi bl.a. højde for følgende faktorer:

 • Juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om at opbevare data i et bestemt tidsrum.
 • Forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning.
 • Potentielle eller faktiske tvister.
 • Retningslinjer udstedt af de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

Ud over dette er det en del af vores ydelse til dig i forbindelse med levering af et online Learning Management System til personlig administration af din faglige udvikling at opbevare din træningshistorik i din personlige konto. Data for deltagelse i træning samt opnået uddannelse og certificering er ofte relevante i hele personens karriereforløb. Som en ydelse til dig, og udelukkende i forbindelse med træningsdata, gemmer vi oplysningerne i ubegrænset tid, medmindre du beder os om andet.

Alle andre persondata (f.eks. arbejdsproceduredata eller oplysninger i e-mailkorrespondance) slettes fra vores systemer, når de ikke længere er nødvendige. Du kan desuden udøve din ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for Robert Bosch A/S to retain such data.

Markedsføring

Vi bruger personoplysninger til at give dig information, produkter eller tjenester, som du anmoder om, eller til at give dig information om produkter og tjenester, vi mener kan interessere dig, og hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet til disse formål. Vi ønsker at holde dig orienteret om vores træningsprogrammer, kampagner og nyheder, men du får kun tilsendt information til brug for markedsføring, hvis du samtykker i at modtage det. Hvis du efter at have givet dit samtykke ændrer mening på et senere tidspunkt, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at ændre dine præferencer og trække dit samtykke tilbage, kan du når som helst gøre dette ved at kontakte os på følgende e-mail: training@dk.bosch.com

Videregivelse af dine oplysninger

Administratorerne af Bosch Training Solutions og andre godkendte personer, der arbejder med Bosch Training Solutions, har adgang til brugernes træningsdata og brugerprofiler. Dette kan omfatte vores udbyder af Learning Management System, Cornerstone OnDemand Ltd, men kun hvis formålet er at løse et teknisk problem. Denne udbyders adgang til data er underlagt en restriktiv databeskyttelsesaftale og databeskyttelseslovgivningen, så det sikres, at dataene opbevares sikkert og ikke videregives til tredjeparter.

Din arbejdsgiver (hvor dette er relevant) kan få adgang til din konto med det formål at bestille kurser og godkende tilmelding til kursuser for dig. Dine træningsdata og eventuelle bedømmelses- eller testresultater vil være synlige for dem, og de vil kunne overvåge dine træningsfremskridt.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre medlemmer af BOSCH-koncernen (vores datterselskaber eller vores ultimative holdingselskab og dets datterselskaber), men kun som støtte for det oprindelige formål med indsamling af oplysninger. I forbindelse med støtte til de træningstjenester, vi tilbyder dig, og i forbindelse med kvalitetssikringen af vores træningstjenester er disse datterselskaber i BOSCH-koncernen bl.a.:

 • Robert Bosch AS, Norway
 • Robert Bosch AB, Sweden
 • Robert Bosch Oy, Finland
 • Robert Bosch ÖU, Estonia
 • Robert Bosch UAB, Lithuania
 • Robert Bosch SIA, Latvia

Vi deler kun dine personoplysninger med andre medlemmer af vores koncern til brug for markedsføring, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelse af dine personoplysninger til dette formål.

Under følgende omstændigheder kan vi videregive dine oplysninger til:

 • Medlemmer af vores koncern: Til de formål, der er nødvendige for support og levering af træningstjenester til dig.
 • Dine valgte grossister: Hvis du har givet os dit samtykke til det. Dine træningsdata og eventuelle bedømmelses- eller testresultater vil i så fald være synlige for dem.
 • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører: I forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, vi indgår med dem eller dig, hvis det er nødvendigt for behandling af oplysningerne eller levering af de tjenester, vi leverer til dig. Dette kan omfatte virksomheder, der leverer teknologistøtte såsom cloud hosting-tjenester, f.eks. vores LMS-udbyder. Når disse oplysninger videregives, vil det være omfattet af kontraktmæssige aftaler med os og ske i henhold til kravene i databeskyttelseslovgivningen.
 • Tredjepartsleverandører og tjenesteudbydere: I det omfang, de bistår vores koncern med dens juridiske/reguleringsmæssige forpligtelser, f.eks. leverandører af tjenester i forbindelse med bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bedrageri, verificering osv.
 • Din arbejdsgiver, uddannelsesinstitution (f.eks. fagskole eller universitet), e-mail- eller internetudbyder, forældre (hvis du er under 18 år) eller retshåndhævende myndigheder eller andre relevante tredjeparter: Hvis vi anser din adfærd i et af vores kursuslokaler for at være ulovlig, krænkende, upassende eller anstødelig

.

Vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter:

 • Såfremt vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, og hvor vi i så fald kan videregive dine personoplysninger til den potentielle sælger eller køber af virksomheden eller aktiverne.
 • I tilfælde af konkurs (f.eks. betalingsstandsning eller likvidation) af Robert Bosch A/S eller en af enhederne i deres koncern.
 • Såfremt Robert Bosch A/S eller størsteparten af alle dets aktiver erhverves af en tredjepart, og hvor personoplysninger, der haves af selskabet om dets kunder, er et af de overførte aktiver.
 • Såfremt vi bruger en ekstern træningsudbyder, hvor vi i så fald kan videregive dine personoplysninger til den eventuelle udbyder.
 • For at beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerheden for os, vores medarbejdere, vores kunder eller andre. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer (herunder uden begrænsning andre tredjeparter, din arbejdsgiver, uddannelsesinstitution, e-mail- eller internetudbyder, dine forældre (hvis du er under 18 år) og retshåndhævende myndigheder) med henblik på personale- og kundesikkerhed, forebyggelse af kriminalitet, beskyttelse mod bedrageri og begrænsning af kreditrisiko.
 • Såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personoplysninger for at overholde juridiske forpligtelser eller lovkrav eller for at håndhæve eller anvende bestemmelser i vores vilkår og betingelser eller i vilkår i en anden aftale eller på anden vis forebygge eller påvise bedrageri eller kriminalitet.

Når vi vurderer din anmodning om produkter eller tjenester, kan vi bruge dine personoplysninger til at forebygge og konstatere bedrageri. Når vi videregiver dine persondata, vil de altid være sikret.

Hvor vi opbevarer dine persondata

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, opbevares på sikre informationsteknologisystemer i EØS, der drives af os eller på vores vegne af vores Learning Management System-udbyder Cornerstone OnDemand Ltd. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i henhold til databeskyttelseserklæringen og databeskyttelseslovgivningen.

Eftersom internettet er et åbent, globalt kommunikationsredskab, er overførsel af oplysninger via internettet ikke 100 % sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af de persondata, du sender til vores website, og enhver overførsel sker derfor på eget ansvar. Når vi har modtaget dine personoplysninger, har vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner, der forsøger at forhindre uautoriseret adgang.

Beskyttelse af dine oplysninger

Sammen med vores Learning Management System-udbyder, Cornerstone OnDemand Ltd, anvender vores website opdaterede fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der opfylder standarderne for branchen, til at bevare integriteten og sikkerheden af dine personoplysninger. Sikkerheden af dine data under overførsel beskyttes også ved hjælp af krypteringssoftwaren Secure Sockets Layer (SSL).

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger i vores fysiske faciliteter for at beskytte mod tab, misbrug eller ændring af oplysninger, vi har indsamlet fra dig via vores website. Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til visse dele af vores website, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. Vi beder dig om ikke at dele adgangskoden med nogen.

Tredjepartstjenester

Boschs websider kan indeholde link til tredjepartswebsteder, der administreres af udbydere, som vi ikke har noget at gøre med. Når du har klikket på linket, har vi ikke længere nogen indflydelse på indsamling, lagring eller behandling af personoplysninger, der sendes, når du klikker på linket (såsom IP-adressen eller URL-adressen på den side, der indeholder linket), da tredjeparters adfærd naturligvis ligger uden for vores kontrol.

Bemærk, at disse websites har deres egne databeskyttelsespolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse politikker. Du bedes gennemlæse disse politikker, før du sender persondata til disse websites.

Beskyttelse af mindreårige

Dette website er ikke rettet mod personer under 18 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer, der er under 13 år, på vores website. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi uforvarende har modtaget personoplysninger fra en besøgende under 13 år på vores website, sletter vi oplysningerne fra vores data.

Brug af cookies

Bosch Training Solutions-websitet inkorporerer tjenester fra vores tredjepartsudbyder Cornerstone, der indeholder ’cookies’ på eller i forbindelse med vores website som støtte for websitets tilsigtede funktionalitet og som hjælp til at vedligeholde oplysninger om dig, når du besøger Bosch Training Solutions.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, når du besøger vores websted. Du kan altid slette disse cookies. Det kan imidlertid betyde, at du ikke længere har adgang til visse funktioner. Du kan se, hvordan du sletter cookies, i hjælpen i din browser.

De fleste webbrowsere kan også indstilles, så de meddeler dig, når der er blevet sendt en cookie til dig, og du kan få mulighed for at afvise denne cookie. Afvisning af en cookie kan i visse tilfælde forhindre dig i at bruge vores website eller visse områder eller funktioner på websitet, eller det kan påvirke visningen eller funktionen af websitet negativt.

Du kan få yderligere information om de cookies, der anvendes i forbindelse med dette website i vores cookiepolitik.

Logfiler

Hver gang du bruger internettet, sender din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler.

Logfiler gemmes i en kort periode i forbindelse med brugergodkendelse, for at beskytte integriteten af personoplysninger, roller og tilladelser og til sikkerhedsanalyse (f.eks. for at undersøge angrebsforsøg). Disse data er enten anonymiserede eller slettes bagefter. Det kan være nødvendig at gemme logfiler, der vedrører sikkerhedshændelser, af dokumentationsmæssige årsager og opbevare dem, indtil den pågældende hændelse er løst. Afhængig af situationen kan visse logfiler vedrørende sikkerhedshændelser blive videregivet til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler kan indeholde følgende oplysninger:

 • IP-adresse (Internet Protocol-adresse) for den terminalenhed, der bruges til at få adgang til websitet
 • Godkendte brugerdata, oprettede/ændrede data, dato og klokkeslæt, brugerens tidszone

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen i forhold til den måde, vi behandler dine personoplysninger på, selvom nogle af disse ikke er absolutte, og vi i nogle tilfælde ikke er i stand til at acceptere din anmodning. I så fald kontakter vi dig for at forklare hvorfor, som beskrevet nedenfor. Du kan kontakte vores datasikkerhedsansvarlige på https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19 for at udøve disse rettigheder, og vi besvarer anmodninger, der modtages fra dig, inden for én måned fra tidspunktet for anmodningen.

RETTIGHED BESKRIVELSE AF RETTIGHED
RETTIGHED
Ret til at blive informeret
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at blive informeret i form af tydelig, gennemsigtig og letforståelig information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.
RETTIGHED
Ret til indsigt
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig.
RETTIGHED
Ret til berigtigelse
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at kræve, at vi berigtiger eventuelt unøjagtige personoplysninger, vi har om dig.
RETTIGHED
Ret til sletning
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at kræve, at vi sletter eventuelle personoplysninger, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis vi (f.eks.) ikke længere behøver at bruge personoplysningerne til at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage, såfremt vi bruger dine persondata på baggrund af dit samtykke, eller hvis du gør indsigelse mod årsagen til, at vi behandler dine data (i henhold til retten til at gøre indsigelse nedenfor).
RETTIGHED
Ret til at begrænse behandlingen
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
I visse tilfælde er det retten til at begrænse vores behandling af persondata, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis du (f.eks.) bestrider nøjagtigheden af de persondata, vi har, eller hvis du har ret til at kræve, at vi sletter personoplysningerne, men foretrækker, at behandlingen i stedet begrænses, eller hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for, at vi opbevarer oplysningerne med henblik på behandling af et juridisk krav.
RETTIGHED
Ret til dataportabilitet
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
I visse tilfælde er det retten til at modtage personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk. Du har også efter anmodning ret til at kræve, at vi overfører disse personoplysninger til en anden organisation, såfremt det er teknisk muligt.
RETTIGHED
Ret til at gøre indsigelse
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, vi har om dig, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser, medmindre vi er i stand til ud fra en helhedsbetragtning at påvise legitime grunde til fortsat at behandle personoplysninger, der tilsidesætter dine rettigheder, eller er nødvendige for at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav.
RETTIGHED
Rettigheder i forbindelse med automatiske afgørelser og profilering
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten for dig til ikke at være genstand for en afgørelse, som udelukkende er baseret på en automatisk proces, herunder profilering, der har juridiske konsekvenser for dig eller tilsvarende væsentlige konsekvenser.
RETTIGHED
Ret til at trække dit samtykke tilbage
BESKRIVELSE AF RETTIGHED
Retten til at trække dit samtykke tilbage, hvis vi henholder os til dette for at bruge dine persondata (f.eks. til at give dig markedsføringsinformation om vores tjenester eller produkter).

Kontakt

Hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du ønsker at ændre dem, eller hvis du ønsker at meddele os om en ændring i dine præferencer, bedes du kontakte os via e-mail: training@dk.bosch.com

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende nærværende databeskyttelsespolitik, besvarer vi dem gerne. Du bedes kontakte:

Data Security Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

E-mail: DSO@bosch.com

Robert Bosch A/S

Postfach 30 03 20

70442 Stuttgart

Tyskland

Du bedes i første omgang rette eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende vores databehandlingspraksis til os på denne måde.

Husk at opgive dit navn, din adresse og dit postnummer samt alle de henvisninger til korrespondance, du måtte have.

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig". For at gøre dine rettigheder som registreret person gældende og indberette databeskyttelseshændelser skal du bruge følgende link:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Hvis du har forslag eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Ikrafttrædelsesdato

26.10.2018