Vilkår og betingelser

Vilkår for brug af Bosch Training Solutions

Denne side beskriver de generelle vilkår og betingelser for adgang til og brug af Bosch Training Solutions Learning Management System (LMS) via Bosch Training Solutions-websitet.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup (’Bosch’ i dette dokument) er udbyderen af Bosch Training Solutions-websitet, der sammen med Cornerstone Learning Management System (LMS) giver dig mulighed for personligt at administrere dine egne træningsønsker.

Brug af Bosch Training Solutions

Bosch Training Solutions giver adgang til tilmelding til Boschs bilkurser og en række onlineressourcer, der leveres som en del af Boschs motorkursusprogram. Bosch Training Solutions vedligeholdes, så du kan opnå personlig brug af og adgang til det, og hvis det er relevant, for dine medarbejdere. Brugen af Bosch Training Solutions afhænger af accept af disse vilkår for brug.

Tilmelding

Hvad angår din brug af Bosch Training Solutions accepterer du at:

 • Give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det i tilmeldingsformularer på Bosch Training Solutions (herefter ’tilmeldingsoplysninger’)
 • Sørge for at holde din adgangskode og identifikation sikker
 • Vedligeholde og omgående opdatere tilmeldingsoplysningerne og alle andre oplysninger, du giver til Bosch, så de er nøjagtige, aktuelle og fuldstændige
 • Være ansvarlig for al brug af din konto og for alle handlinger, der finder sted ved hjælp af din konto

Såfremt du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, eller hvis Bosch har rimelig grund til at formode, at oplysningerne er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har Bosch ret til at annullere eller opsige din konto og afvise enhver nuværende eller fremtidig brug af Bosch Training Solutions. Du har ansvar for alle aktiviteter, der finder sted på din konto, og skal overholde alle gældende lokale og internationale love i forbindelse med din brug af Bosch Training Solutions, herunder (uden begrænsning) vedrørende databeskyttelse.

Du må ikke gå ind på en anden brugers konto uden dennes tilladelse. Du skal straks informere Bosch, hvis der sker brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto. Bosch kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, du måtte pådrage dig som følge af uautoriseret brug af din konto, men du er ansvarlig for de tab, som Bosch eller andre måtte pådrage sig som følge af uautoriseret brug.

Når du opgiver din e-mailadresse til Bosch, giver du dit samtykke til, at vi bruger e-mailadressen til at sende dig ydelsesrelaterede meddelelser ved bekræftelse af tilmelding til kurser eller som støtte for andre systemfunktioner, der giver dig tjenester. Du kan også modtage e-mails i forbindelse med kontoadministration eller systemopdateringer. E-mails kan også omfatte meddelelser, der er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, i stedet for fremsendelse via posten. Du kan finde yderligere information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, i vores databeskyttelseserklæring.

Alle brugernavne og adgangskoder forbliver Boschs ejendom og kan til enhver tid annulleres, ændres eller ophæves af Bosch uden varsel. Bosch er ikke forpligtet til at verificere brugerens faktiske identitet eller bemyndigelse i forbindelse med et brugernavn eller en adgangskode.

Brug af tjenester

Du indvilliger i, at du ved at bruge og/eller få adgang til tjenesten ikke vil:

 • Bruge eller starte et automatiseret system, herunder, men ikke begrænset til, ’robotter’, ’edderkopper’, ’offlinelæsere’ osv., der får adgang til tjenesten på en måde, så der kan sendes flere meddelelser om anmodninger til Bosch Training Solutions-serverne, end en person med rimelighed kan foretage på samme tid ved hjælp af en konventionel online webbrowser
 • Misbruge vores websites ved at introducere softwarevirusser eller andre computerkoder, -filer eller -programmer, der har til hensigt at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr
 • Forstyrre eller afbryde Bosch Training Solutions eller servere eller netværk, der er forbundet med Bosch Training Solutions, eller undlade at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er forbundet med Bosch Training Solutions
 • Ændre, tilpasse eller hacke tjenesten eller ændre et andet website på en måde, så det fejlagtigt antydes, at det er forbundet med tjenesten
 • Opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til områder af tjenesterne, andre konti eller computere, databaser, systemer, netværk eller infrastruktur, der bruges af eller er forbundet med Bosch Training Solutions
 • Overskride omfanget af Bosch Training Solutions-tjenester eller -produkter, du har registreret ved (f.eks.) at gå ind på og bruge værktøjer, du ikke har ret til at bruge, eller slette, tilføje eller på anden vis ændre indholdet for andre personer
 • Indsamle eller indhente personligt identificerbare oplysninger, herunder kontonavne, fra tjenesten
 • Skade, forfølge, chikanere eller på anden vis krænke andres rettigheder i din brug af Bosch Training Solutions
 • Udgive dig for at være en anden person eller enhed eller på fejlagtig vis angive eller på anden måde fremstille din tilknytning til en person eller enhed forkert
 • Forsætligt eller ubevidst overtræde gældende lokal, national eller international lovgivning i forbindelse med din brug af tjenesten

Vi har til enhver tid ret til at annullere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af tjenesten uden forudgående varsel i tilfælde af:

 • Strafbar, ulovlig, groft uagtsom, bevidst eller på anden vis forsætlig uredelighed eller overtrædelse af love eller regler i forbindelse med opfyldelsen af dine forpligtelser i henhold hertil
 • Udvisning af brug, der påvirker udførelsen af tjenesten negativt
 • Overtrædelse af vilkårene og betingelserne for tjenesten

En sådan opsigelse af tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletning af din konto eller din adgang til kontoen.

Ændringer i tjenesten

Bosch forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre tjenesten (eller dele deraf) med eller uden varsel. Bosch påtager sig intet ansvar over for dig eller tredjeparter for eventuelle ændringer, prisændringer, afbrydelse eller annullering af tjenesten.

Kursuspriser

Prisen for alle kurser eller andre tjenester kan blive ændret uden varsel. Dette varsel kan til enhver tid gives ved at offentliggøre ændringerne til selve tjenesten.

Alle kursuspriser og -gebyrer er eksklusive afgifter, medmindre andet er anført.

Aflysning af kurser og tilbagebetaling

Klasseundervisning:

Når du har modtaget bekræftelse på din deltagelse i et kursus med klasseundervisning, skal hele betalingsgebyret betales, medmindre vi modtager skriftlig meddelelse fra dig om, at du ønsker at afbestille kurset inden for den anførte afbestillingsfrist. Bemærk, at vi bekræfter din afbestilling, men hvis du ikke modtager en bekræftelse fra os, vil tilmeldingen til kurset ikke blive annulleret. Hvis du ikke modtager en bekræftelse på afbestillingen, bedes du kontakte os igen.

Følgende afbestillingspolitik gælder vedrørende tilbagebetaling af kursusafgifter til kurser med klasseundervisning, seminarer og bedømmelser:

 • Afbestilling 21 dage eller mere inden kursets start: 100 % tilbagebetaling
 • Afbestilling 0-20 dage inden kursets start: Ingen tilbagebetaling

Bemærk, at der ved afbestilling, der modtages inden for 20 dage efter kursets start, skal betales fuld pris, og at beløbet ikke kan refunderes.

Der foretages ikke tilbagebetaling ved udeblivelse og manglende deltagelse i et bestilt kursus.

Onlinekurser:

Der foretages ikke tilbagebetaling eller kreditering ved delvis deltagelse i et kursus i eLearning eller webbaserede kursusmoduler. På grund af ophavsretsmæssige forhold vedrørende kursets indhold kan Bosch ikke tilbyde tilbagebetaling, når du har logget på og har fået adgang til kurset. Der foretages ikke tilbagebetaling i forbindelse med eLearning eller webbaserede kursusmoduler, der ikke er blevet åbnet før udløbet af den købte abonnementsperiode.

Beskyttelse af mindreårige

Du må ikke tilmelde dig til Bosch Training Solutions, hvis du er under 18 år, da websitet ikke er beregnet til personer under 18 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra personer, der er under 13 år, på vores website. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi uforvarende har modtaget personoplysninger fra en besøgende under 13 år på vores website, sletter vi oplysningerne fra vores data.