Pareiškimas apie privatumo apsaugą

„Bosch Training Solutions“ pranešimas apie duomenų apsaugą

Prašome įdėmiai perskaityti šį pareiškimą apie privatumo apsaugą, nes jame yra svarbios informacijos apie tai, kas mes esame, kaip ir kodėl renkame, laikome, naudojame ir atskleidžiame asmeninę informaciją ir kaip su mumis susisiekti, jeigu turite pretenzijų.

Pasiliekame teisę keisti savo saugumo ir duomenų apsaugos priemones, jeigu to reikia dėl techninio tobulinimo. Tokiais atvejais atitinkamai pataisysime pareiškimą apie privatumo apsaugą. Kadangi šis pareiškimas apie privatumo apsaugą gali būti keičiamas, šioje interneto svetainėje patikrinkite, ar nėra naujesnės pareiškimo versijos.

Šis pareiškimas taikomas visiems, kurie apsilanko mūsų interneto svetainėje.

Visus klausimus, susijusius su mūsų privatumo politika, reikia siųsti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui adresu

DSO@bosch.com

Kas mes esame

Robert Bosch UAB, Ateities pl. 79A, 52104 Kaunas „Mes“, šiame pareiškime kaip interneto svetainės operatorius („Bosch Training Solutions“), renkame, naudojame ir atsakome už tam tikrą asmeninę informaciją apie jus („asmens duomenis“). Esame duomenų valdytojas, kaip apibrėžiama 2016 m. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

„Bosch Training Solutions“ interneto svetainė veikia kartu su „Cornerstone“ mokymų valdymo sistema (LMS), kad galėtumėte asmeniškai valdyti savo mokymų poreikius. Renkami jūsų asmens duomenys laikomi Europos ekonominėje erdvėje saugiose informacinių technologijų sistemose, kurias mūsų vardu valdo kitas paslaugų teikėjas „Cornerstone OnDemand Ltd“.

„Bosch“ gerbia jūsų privatumą

Jūsų privatumo apsauga tvarkant jūsų asmens duomenis yra svarbus dalykas, kuriam mes skiriame ypatingą dėmesį vykdydami savo veiklą. Jūsų asmens duomenis, surinktus jums lankantis mūsų interneto svetainėje arba mums pateiktus kitais būdais, mes naudojame („tvarkome“) konfidencialiai ir tik pagal bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) reikalavimus.

Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome

Asmens duomenys apima visą informaciją, susijusią su tam tikru identifikuotu arba identifikuojamu gyvenančiu asmeniu. Tai gali būti, pavyzdžiui, vardai, adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresai ir mokėjimų duomenys, kurie yra asmens tapatybės išraiška.

Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis tik tuo atveju, jei jūs duodate sutikimą tvarkyti arba naudoti jūsų asmens duomenis. „Bosch Training Solutions“ laiko tik apibrėžtam tikslui jūsų savanoriškai pateiktus asmens duomenis, pvz., registruojantis.

Mes galime rinkti jūsų asmens duomenis, kai juos pateikiate mums per mūsų svetainę, jei rašote mums arba skambinate į mūsų biurus arba jei pateikiate savo duomenis mums per trečiąją šalį (įskaitant jūsų pasirinktą „Bosch“ didmenininką arba darbdavį).

Mūsų renkama informacija ir kada ji gaunama

„Bosch Training Solutions“ renka tam tikrą informaciją apie kiekvieną vartotoją, dalyvaujantį registracijos procese. Šie duomenys leidžia sukurti tikslų vartotojo profilį, kuris yra būtinas norint pasiūlyti vartotojams internetinių priemonių ir mokymosi sprendimų, atitinkančių užimamas pareigas ir mokymosi poreikius. Be to, tai yra būtina norint užtikrinti asmeninių mokymo įrašų išsaugojimą.

Registruojantis renkami asmens duomenys yra jūsų vardas, el. pašto adresas, darbo vieta ir paskyros slaptažodis.

„Bosch Training Solutions“ saugiai laiko visų vartotojų mokymų veiklos įrašus, kad registruotieji vartotojai turėtų prie jų prieigą ir būtų galima valdyti duomenis apie jų mokymų istoriją. Tai apima visus mokymų rezervacijos ir dalyvavimo įrašus. Be to, šie duomenys gali būti naudojami vidinėms ataskaitoms teikti, pavyzdžiui, norint stebėti kandidatų, dalyvavusių konkrečiuose mokymuose, skaičių.

Be to, mes galime rinkti ir tvarkyti įrašus apie korespondenciją, kai su mumis susisiekiate telefonu, el. paštu arba paštu.

Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, per mokymų rezervaciją, galime gauti jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, kaip antai, darbdavio, mūsų gaminių pardavėjo arba mūsų mokymų paslaugų platintojo. Be to, galime gauti asmeninės informacijos apie jus iš kitų šaltinių, kaip antai jūsų pačių instruktorių. Šios informacijos forma gali būti testų, kuriuose savanoriškai dalyvavote, rezultatai arba vertinimo duomenys. Tokie duomenys gali būti saugomi „Bosch Training Solutions“, siekiant išlaikyti mokymų įrašus.

Kaip naudojama jūsų asmeninė informacija

„Bosch Training Solutions“ surinkta informacija tvarkoma, siekiant palengvinti klientams rezervuoti mokymų kursus, valdyti klientų paskyras ir mokymų įrašus, kliento prieigos prie suasmenintos mokymų srities ir mokymų įrašų internetinių priemonių suaktyvinimą, prieigai prie mokymų programų ir jų pateikimui, vartotojų mokymosi veiklai išsaugoti ir ataskaitoms apie ją teikti. Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas paslaugoms, kurias teikiame jums.

Mes naudojame arba galime naudoti tokią informaciją:

 • kad galėtume vykdyti mūsų įsipareigojimus, kylančius iš mūsų su jumis sudarytų susitarimų;
 • kad galėtume teikti informaciją, gaminius ir paslaugas, kurių jums reikia iš mūsų;
 • kad registruotiems vartotojams suteiktume prieigą prie savo mokymosi srities ir mokymų istorijos;
 • jūsų mokymų įrašams išlaikyti, kad būtų galima asmeniškai tvarkyti jūsų profesinį tobulinimą ir sertifikatus;
 • kad vartotojų mokymų įrašai būtų matomi jų darbo vietos vadovui ar administratoriui ir vadovai / administratoriai galėtų valdyti ir tvirtinti savo darbuotojų mokymų veiklą;
 • kad mokymų kursų rezervaciją galėtų valdyti paskirtas „Bosch“ didmenininkas, kuriam jūs davėte sutikimą;
 • siekiant identifikuoti ankstesnius mokymus, kurie gali būti privalomi, norint rezervuoti tam tikrus mokymų kursus;
 • siekiant palengvinti mokymų vertinimus ir sertifikavimus;
 • kad, jums lankantis svetainėje, būtų galima rekomenduoti mokymus pagal jūsų dalyvavimą mokymuose arba paieškos istoriją, taip pat mūsų svetainės patirčiai plėsti, siekiant užtikrinti, kad gautumėte suasmenintas paslaugas;
 • kad pritaikytume siūlomus mokymus ir (arba) mūsų svetainę, siekdami užtikrinti, kad turinys jums ir jūsų kompiuteriui bus pateiktas efektyviausiu būdu;
 • kad prireikus galėtumėte naudotis mūsų svetainės sąveikiosiomis funkcijomis;
 • klientų nuomonei apie „Bosch Training Solutions“ mokymų pasiūlymus, paslaugas, turinį arba išdėstymą gauti;
 • kad galėtume išsiųsti jums pasveikinimo el. laišką, kai registruojatės „Bosch Training Solutions“ svetainėje, ir kitus el. laiškus, apie mokymų rezervacijų patvirtinimą arba kitas sistemos funkcijas, per kurias jums teikiamos paslaugos. Be to, galite gauti el. laiškus apie paskyros valdymą arba sistemos naujinius;
 • kad pateiktume jums rinkodaros naujienlaiškius apie susijusias paslaugas arba gaminius, kai duodate atitinkamą sutikimą;
 • kad atsakytume į jūsų užklausas;
 • siekdami išlaikyti mūsų interneto svetainę saugią ir patikimą;
 • atsiskaitymo tikslais, pvz., atliekant operacijas ir vykdant užsakymus, kuriuos gauname.

Atkreipkite dėmesį, kad mes nenaudosime jokios finansinės arba kredito kortelės informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus jūsų mokėjimus už mūsų gaminius ir paslaugas arba mokėjimus jums pagal sutartį (pvz., grąžinamąsias išmokas).

Jūsų informacijos naudojimas pagal duomenų apsaugos įstatymus

Pagal duomenų apsaugos įstatymus reikalaujama, kad mes atitiktume tam tikras sąlygas; tik tada mums bus leidžiama naudotis jūsų duomenimis, kaip aprašyta šiame pareiškime apie privatumo apsaugą. Mes labai rimtai žiūrime į savo pareigas pagal duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant šių sąlygų atitiktį.

Norėdami rinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis, mes vadovausimės tokiomis sąlygomis, priklausomai nuo mūsų vykdomos veiklos:

Teisinių įsipareigojimų laikymasis

Gali reikėti tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad būtų galima patvirtinti jūsų tapatybę, nustatyti jūsų amžių, patvirtinti lėšų šaltinį pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos tikslais arba nustatyti, ar jums nebuvo uždrausta patekti į kurį nors iš mūsų mokymo centrų ar naudotis mūsų svetaine dėl nepageidaujamų veiksmų. Be to, mes galime būti teisiškai įpareigoti tvarkyti jūsų asmens duomenis dėl mokymų ir sertifikavimų, kurie yra privalomi pagal norminius reikalavimus, pvz., fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentai. Negalėsite prieštarauti jūsų asmeninės informacijos tvarkymui arba prašyti ją pašalinti, jeigu duomenys yra būtini teisinių reikalavimų atitikčiai patvirtinti.

Būtina sutarčiai sudaryti ar vykdyti

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus pagal tokią sutartį (pvz., leisti jums įsigyti mokymus iš mūsų), mums reikės surinkti ir tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jei nepateikiate reikiamos asmeninės informacijos prisijungdami ir finansinės informacijos atlikdami operaciją arba prieštaraujate tokio pobūdžio duomenų tvarkymui / naudojimui, jūsų atsisakymo teisė, deja, reiškia, kad negalime teikti jums paslaugų.

Kai kurios „Bosch“ autorizuotos dirbtuvės yra sutarties su Robert Bosch UAB šalys, kai jų darbuotojams yra specialių mokymų ir (arba) kvalifikavimų reikalavimų. Esame sutartimi įpareigoti išlaikyti tokių asmenų mokymo įrašus.

Sutikimas

Jei davėte sutikimą naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais, galime siųsti jums informaciją el. paštu apie mūsų gaminius ir paslaugas. Turite teisę atšaukti savo sutikimą, susisiekdami su mumis el. paštu training@dk.bosch.com

Jeigu davėte sutikimą, paskirtas „Bosch“ didmenininkas galės peržiūrėti asmens duomenis, susijusius su jūsų „Bosch Training Solutions“ paskyra. Jiems matoma informacija bus tik jūsų vardas, el. pašto adresas, darbovietė ir mokymų įrašai, įskaitant negalutines mokymų rezervacijas, jeigu yra. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą; tačiau dėl to jūsų didmenininkas negalės jūsų vardu rezervuoti mokymo programų.

Teisėti interesai

Norėdami naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiais kitais negu šiame pareiškime apie privatumo apsaugą aprašytais tikslais mes susiduriame su sąlyga, kuri vadinama „teisėtais interesais“. Mūsų teisėti interesai yra rinkti jūsų asmens duomenis, nes jie teikia mums informacijos, kurios mums reikia, kad galėtume teikti jums paslaugas.

Ši kategorija taikoma tokioms paslaugoms teikti: klientų mokymų rezervacijų ir dalyvavimo palengvinimas, individualiems poreikiams pritaikytų klientų paskyrų ir mokymo veiklos valdymas, internetinių priemonių suteikimas klientų prieigai prie suasmenintos mokymų srities, mokymų ir vertinimų atlikimas, sertifikatų tvarkymas ir vartotojų mokymų istorijos saugojimas.

Mes patikrinome, ar jūsų asmens duomenys yra būtini atitinkamam tikslui, ir esame įsitikinę, kad nėra kito pagrįsto būdo šiam tikslui pasiekti.

Be to, mes įvertinome pusiausvyrą tarp mūsų interesų naudoti jūsų asmens duomenis ir jūsų, kaip piliečio, interesų ir teisių, kuriuos turite pagal duomenų apsaugos įstatymus, ir esame įsitikinę, kad jūsų interesai neatsveria tokių teisėtų interesų.

Asmens duomenis naudojame tik tokiu būdu, kaip pagrįstai tikimasi, ir mes nenaudojame žmonių duomenų taip, kad jiems tai atrodytų nepageidaujama arba galėtų jiems pakenkti. Jūsų, kaip asmens, teisėtas interesas yra toks, kad mes jūsų vardu naudotume jūsų asmens duomenis asmeniniam mokymuisi ir tobulinimuisi palaikyti.

Kaip ilgai mes laikome jūsų informaciją

Mes laikome jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tam tikslui (-ams), kuriam (kuriems) jie buvo pateikti. Ką tai reiškia praktikoje, priklausys nuo duomenų tipo. Nustatydami atitinkamus saugojimo laikotarpius, įvertiname tokius veiksnius:

 • teisinės prievolės pagal galiojančius įstatymus saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį;
 • apribojimo senatis pagal galiojančius teisės aktus;
 • galimi arba esami ginčai;
 • atitinkamų duomenų apsaugos institucijų išleistos rekomendacijos.

Be to, dalis mūsų internetinės mokymų valdymo sistemos, skirtos asmeniniam jūsų profesinio tobulėjimo valdymui, paslaugų yra mokymų istorijos saugojimas jūsų asmeninėje paskyroje. Įrašai apie mokymus, kuriuose dalyvauta, įgyta kvalifikacija ir gauti sertifikatai dažnai būna aktualūs per visą asmens karjerą. Kaip paslaugą jums vien tik mokymų įrašų duomenis laikome neribotą laiką, nebent jūs paprašysite daryti kitaip.

Visi kiti asmens duomenys (pavyzdžiui, darbo eigos duomenys el. pašto laiškuose) saugiai pašalinami iš sistemos, kai jų nebereikia. Be to, galite pasinaudoti teise prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų panaikinti, kai jų nebereikia Robert Bosch UAB to retain such data.

Rinkodara

Mes naudojame asmens duomenis siekdami teikti jums informaciją, gaminius ar paslaugas, kurių prašote iš mūsų, arba teikti informacijos apie produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jus dominti, jei davėte sutikimą su jumis susisiekti šiais tikslais. Mes norėtume jus informuoti apie mūsų mokymo programas, akcijas ir naujienas; vis dėlto jums bus išsiųsta informacija tik rinkodaros tikslais, jeigu davėte sutikimą ją gauti. Jeigu davę sutikimą vėliau persigalvojate, galite laisvai anuliuoti savo sutikimą.

Jeigu norite pakeisti savo nuostatas ir anuliuoti savo sutikimą, tai galite padaryti bet kada, susisiekę su mumis el. paštu training@dk.bosch.com

Jūsų informacijos atskleidimas

„Bosch Training Solutions“ administratoriai ir kiti su „Bosch Training Solutions“ dirbantys įgalioti asmenys turi prieigą prie vartotojų mokymų įrašų ir vartotojų profilių. Tai gali būti mūsų mokymų valdymo sistemos teikėjas „Cornerstone OnDemand Ltd“, bet tik siekiant išspręsti technines problemas. Šio teikėjo prieigai prie duomenų taikomas griežtas duomenų privatumo susitarimas ir duomenų apsaugos įstatymas, kad būtų užtikrintas ir laikomų duomenų saugumas, ir jų neatskleidimas trečiosioms šalims.

Jūsų darbdavys (jei taikoma) gali turėti prieigą prie jūsų paskyros, kad galėtų rezervuoti mokymų kursus ir patvirtinti jūsų mokymų kursų rezervacijas. Jūsų mokymų įrašai ir visi įvertinimo ar testų rezultatai bus jiems matomi ir jie galės stebėti mokymų eigą.

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems BOSCH grupės nariams (mūsų antrinėms įmonėms arba mūsų pagrindinei kontroliuojančiajai bendrovei ir jos antrinėms įmonėms), bet tik pradiniam duomenų rinkimo tikslui. Šios BOSCH grupės antrinės įmonės gali padėti teikti jums paslaugas ir užtikrinti mokymų paslaugų kokybę:

 • Robert Bosch A/S, Denmark
 • Robert Bosch AS, Norway
 • Robert Bosch AB, Sweden
 • Robert Bosch Oy, Finland
 • Robert Bosch ÖU, Estonia
 • Robert Bosch SIA, Latvia

Jūsų asmenine informacija mes dalysimės tik su kitais mūsų grupės nariais rinkodaros tikslais, jeigu aiškiai davėte sutikimą atskleisti jūsų asmens duomenis tam tikslui.

Toliau nurodytomis aplinkybėmis jūsų informaciją galime atskleisti tokiems asmenims:

 • grupės nariai; mokymų paslaugoms palaikyti ir teikti;
 • jūsų paskirtas didmenininkas; jei mums davėte sutikimą tai daryti. Jūsų mokymų įrašai ir visi įvertinimų ar testų rezultatai bus matomi jiems tokiomis aplinkybėmis;
 • verslo partneriai, tiekėjai ir subrangovai; bet kuriai sutarčiai, sudarytai su jais ar su jumis, vykdyti, kai tai būtina tvarkant duomenis arba teikiant jums paslaugas. Tai gali būti įmonės, teikiančios technologinį palaikymą, pvz., debesijos prieglobos paslaugas, pvz., mūsų LMS teikėjas. Jeigu toks atskleidimas atliekamas, tai daroma pagal sutarties sąlygas ir pagal duomenų apsaugos teisės reikalavimus;
 • kiti tiekėjai ir paslaugų teikėjai; tiek, kiek jie padeda mūsų grupei savo teisiniais ir (arba) reguliaciniais įsipareigojimais, pvz., pinigų plovimu, sukčiavimo prevencijos, tikrinimo paslaugų teikėjai ir kt.;
 • jūsų darbdavys, švietimo įstaiga (pvz., kolegija ar universitetas), el. pašto ar interneto paslaugų teikėjas, tėvai (jei esate jaunesni nei 18 metų) arba teisėsaugos institucijos ar kitos atitinkamos trečiosios šalys; kai mes manome, kad jūsų elgesys yra neteisėtas, įžeidžiantis, netinkamas ar nepriimtinas vienoje iš mūsų mokymo įstaigų.

Mes atskleisime jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tokiais atvejais:

 • jeigu parduodame arba perkame kokį nors verslą arba turtą, jūsų asmens duomenis galime atskleisti būsimam tokio verslo arba turto pirkėjui arba pardavėjui;
 • Robert Bosch UAB arba bet kurio jos grupės nario bankroto (pvz., administracijos ar likvidavimo) atveju;
 • jeigu Robert Bosch UAB arba iš esmės visas jos turtas yra įsigyjamas trečiosios šalies, tokiu atveju jo turimi klientų asmens duomenys bus vienas iš perduodamo turto objektų;
 • jeigu mes naudojamės išorinio mokymų paslaugų teikėjo paslaugomis, galime atskleisti jūsų asmens duomenis būsimam tokio verslo partneriui;
 • norėdami apsaugoti mūsų, mūsų darbuotojų, mūsų klientų ir kitų asmenų teises, nuosavybę ir užtikrinti jų saugumą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis (įskaitant, be apribojimų, kitas trečiąsias šalis, jūsų darbdavį, švietimo įstaigą, el. pašto ar interneto paslaugų teikėją, jūsų tėvus (jei esate jaunesni nei 18 metų) ir teisėsaugos institucijas) darbuotojų ir klientų saugos, nusikalstamumo prevencijos, apsaugos nuo sukčiavimo ir kredito rizikos mažinimo tikslais;
 • jeigu mes privalome atskleisti ar perduoti jūsų asmens duomenis pagal teisinius įpareigojimus arba norminius reikalavimus arba siekiant įgyvendinti arba taikyti visas mūsų nuostatas ir sąlygas ar bet kokios kitos sutarties sąlygas arba kitu atveju sukčiavimo ar nusikalstamumo prevencijos arba atskleidimo tikslais.

Vertindami jūsų prekių ar paslaugų užsakymą mes galime naudotis jūsų asmens duomenimis sukčiavimo prevencijos ir atskleidimo tikslais. Visada, kai mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis, jie liks saugūs.

Kur mes laikome jūsų asmens duomenis

Renkami jūsų asmens duomenys laikomi Europos ekonominėje erdvėje saugiose informacinių technologijų sistemose, kurias mūsų vardu valdo mokymų valdymo sistemos teikėjas „Cornerstone OnDemand Ltd“. Mes imsimės visų pagrįstai reikalingų priemonių, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos ir duomenų apsaugos įstatymų.

Dėl interneto, kaip atviros pasaulinės komunikacijos priemonės, pobūdžio, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes padarysime viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti jūsų asmens duomenų, perduodamų į mūsų svetainę, saugumo; bet koks perdavimas yra jūsų pačių rizika. Gavę jūsų asmens duomenis, naudosime griežtas procedūras ir saugos funkcijas, mėgindami apsisaugoti nuo neleistinos prieigos.

Jūsų informacijos apsauga

Kartu su mūsų mokymų valdymo sistemos teikėju „Cornerstone ondemand Ltd“, mūsų svetainėje naudojamos naujausios pramoninio standarto fizinės, valdymo ir techninės apsaugos priemonės, skirtos išlaikyti jūsų asmeninės informacijos vientisumui ir saugumui. Be to, perduodamų jūsų duomenų sauga rūpinamasi naudojant saugiųjų jungčių lygmens (SSL) šifravimo programinę įrangą.

Naudojame atitinkamas saugos priemones mūsų fizinėse vietose, kad apsaugotume duomenis, kuriuos surinkome iš jūsų, nuo informacijos praradimo, netinkamo naudojimo ar pakeitimo. Jeigu mes suteikiame (arba jūs pasirenkate) slaptažodį, kuris leidžia jums prieigą prie tam tikrų mūsų svetainės dalių, esate atsakingas už šio slaptažodžio konfidencialumo išlaikymą. Prašome neatskleisti slaptažodžio niekam kitam.

Trečiųjų šalių paslaugos

„Bosch“ interneto svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurias valdo su mumis nesusiję paslaugų teikėjai. Kai spustelite nuorodą, mes nebeturime jokios įtakos asmens duomenų, perduodamų spustelėjus nuorodą (pvz., IP adresą arba puslapio, kuriame yra nuoroda, URL), rinkimui, saugojimui ar apdorojimui, nes, savaime suprantama, mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių veiklos.

Atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už ją. Prieš pateikdami bet kokius asmens duomenis į tokias svetaines, patikrinkite jų politiką.

Nepilnamečių privatumas

Ši svetainė nėra skirta asmenims, jaunesniems nei aštuoniolikos metų. Mes savo svetainėje sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš nepilnamečių, jaunesnių nei trylikos metų. Jei mes sužinome, kad mūsų svetainėje netyčia gavome asmeninę informaciją iš jaunesnio nei trylikos metų lankytojo, pašalinsime informaciją iš mūsų laikmenų.

Slapukų naudojimas

„Bosch Training Solutions“ svetainėje yra paslaugų iš mūsų trečiosios šalies teikėjo „Cornerstone“, kuris teikia slapukus, susijusius su mūsų svetaine; jie skirti mūsų svetainės numatytoms funkcijoms palaikyti ir informacijai apie jus išlaikyti, kai lankotės „Bosch Training Solutions“.

Slapukai yra nedideli teksto failai, išsaugomi kompiuteryje, kai apsilankote mūsų svetainėje. Galite bet kada pašalinti slapukus. Tačiau dėl to gali nustoti veikti kai kurios funkcijos. Jei reikia informacijos, kaip pašalinti slapukus, jos ieškokite naršyklės žinyne.

Be to, daugelis interneto naršyklių gali būti nustatytos, kad informuotų jus, kai slapukas būna išsiųstas, ir suteiks galimybę atsisakyti šio slapuko. Atsisakius slapuko, kai kuriais atvejais gali būti neleidžiama naudotis mūsų svetainės rodiniu ar funkcija (arba galimas nepageidaujamas veikimas) arba tam tikromis mūsų svetainės sritimis arba funkcijomis.

Išsamios informacijos apie slapukus, naudojamus kartu su šia svetaine, rasite mūsų slapukų politikoje.

Žurnalo failai

Kaskart jums naudojantis internetu, jūsų naršyklė perduoda tam tikrą informaciją, kurią mes laikome vadinamuosiuose žurnalo failuose.

Žurnalo failai trumpą laiką saugomi vartotojų atpažinties tikslais, siekiant apsaugoti asmeninės informacijos, vaidmenų ir teisių vientisumą ir saugumo analizės funkcijoms (pvz., bandant ištirti išpuolių mėginimus). Po to šie įrašai anonimizuojami arba pašalinami. Su saugos incidentais susijusius žurnalo failus gali reikėti išlaikyti įrodymo tikslams, paliekant juos, kol atitinkamas incidentas bus išspręstas. Konkrečiu atveju kai kurie su saugos incidentais susiję žurnalo failai gali būti perduoti tiriančiosioms institucijoms.

Žurnalo failuose gali būti renkama tokia informacija:

 • terminalo įrenginio, kuris naudojamas prieigai prie svetainės, IP adresas (interneto protokolo adresas);
 • identifikuoto vartotojo duomenys, sukurti / pakeisti įrašai, data ir laikas, vartotojo laiko juosta.

Jūsų teisės

Pagal duomenų apsaugos įstatymus turite keletą teisių, susijusių su tuo, kaip apdorojame jūsų asmens duomenis, nors kai kurios iš jų nėra absoliučios ir kai kuriais atvejais mes negalime tenkinti jūsų prašymo. Tokiu atveju mes atsakysime, kad paaiškintume kodėl, kaip nurodyta toliau. Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19 ir pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, ir mes atsakysime į visus iš jūsų gautus prašymus per vieną mėnesį nuo prašymo datos.

TEISĖ TEISĖS APRAŠYMAS
TEISĖ
Teisė būti informuotam
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis.
TEISĖ
Prieigos teisė
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė pasiekti laikomus asmens duomenis apie jus.
TEISĖ
Ištaisymo teisė
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė reikalauti, kad ištaisytume visus mūsų turimus netikslius asmens duomenis apie jus.
TEISĖ
Pašalinimo teisė
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė reikalauti, kad mes pašalintume mūsų turimus asmens duomenis apie jus. Ši teisė bus taikoma tik tada, kai, pavyzdžiui, mums nebereikia naudoti asmens duomenų, norint pasiekti jų rinkimo tikslą; arba kai atšaukiate savo sutikimą, jei mes naudojame jūsų asmens duomenis, remdamiesi jūsų sutikimu; arba kai prieštaraujate, kaip mes tvarkome jūsų duomenis (pagal toliau nurodytą teisę prieštarauti).
TEISĖ
Teisė riboti duomenų tvarkymą
TEISĖS APRAŠYMAS
Tam tikromis aplinkybėmis teisė apriboti mūsų turimų asmens duomenų apie jus tvarkymą. Ši teisė bus taikoma tik tada, kai, pavyzdžiui, jūs ginčijate mūsų turimų asmens duomenų tikslumą; arba kai turėdami teisę reikalauti, kad pašalintume asmens duomenis, pageidaujate, kad vietoj to būtų ribojamas tvarkymas; arba kai mums nebereikia asmens duomenų, bet jums reikia, kad mes išlaikytume duomenis teisinio ginčo nagrinėjimo tikslu.
TEISĖ
Teisė į duomenų perkeliamumą
TEISĖS APRAŠYMAS
Tam tikromis aplinkybėmis teisė gauti asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte, struktūrizuotu dažniausiai naudojamu ir elektroniniu formatu. Ši teisė bus taikoma tik tada, kai tvarkymas būna paremtas jūsų sutikimu arba sutarties vykdymu, o tvarkymas atliekamas automatinėmis priemonėmis. Be to, turite teisę pateikę prašymą reikalauti, kad mes perkeltume šiuos asmens duomenis kitai organizacijai, jei tai techniškai įmanoma.
TEISĖ
Teisė prieštarauti
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė prieštarauti mūsų turimų asmens duomenų tvarkymui, jei tokių duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams, nebent galime įrodyti, kad teisėtas pagrindas toliau tvarkyti asmens duomenis atsveria jūsų teises, arba kai duomenys naudojami teisinėms pretenzijoms nustatyti, nagrinėti ar apginti.
TEISĖ
Teisės, susijusios su automatiniu sprendimų priėmimu ir profiliavimu
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė, kad sprendimai nebūtų priimami vien tik remiantis automatiniu procesu, įskaitant profiliavimą, kuris turi teisinių padarinių, susijusių su jumis, ar panašiai.
TEISĖ
Teisė atšaukti sutikimą
TEISĖS APRAŠYMAS
Teisė atšaukti savo sutikimą, kai mes juo remiamės naudodami jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, norėdami pateikti jums rinkodaros informaciją apie mūsų paslaugas ar gaminius).

Susiekite

Jei manote, kad jūsų duomenys yra neteisingi, ir norite, kad juos papildytume, arba norite pranešti mums apie savo pasirinkimo pasikeitimą, susisiekite su mumis el. paštu training@dk.bosch.com

Jei turite klausimų, komentarų ar prašymų, susijusių su šia privatumo politika, mums bus malonu į juos atsakyti. Susisiekite:

Duomenų apsaugos pareigūnas

Informacijos sauga ir privatumas (C/ISP)

El. paštas DSO@bosch.com

„Robert Bosch GmbH“

Postfach 30 03 20

70442 Štutgartas

Vokietija

Visus klausimus, komentarus ir prašymus, susijusius su mūsų duomenų tvarkymo praktika, pirmiausia pateikite mums tokiu būdu.

Nepamirškite nurodyti savo vardą, adresą ir pašto indeksą kartu su susirašinėjimo nuoroda (jeigu turite).

Kontaktai

Jei norite su mumis susiekti, mus rasite adresu, nurodytu skyriuje „Duomenų valdytojas“.Norėdami patvirtinti duomenų subjekto prašymus ir pranešimą apie duomenų apsaugos incidentus, naudokitės šia nuoroda:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Jei turite patarimų arba skundų dėl asmeninių duomenų apdorojimo, rekomenduojame kreiptis į mūsų grupės duomenų apsaugos komisarą:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

arba

dpo@bosch.com

Įsigaliojimo data

2018-10-26