Personvernerklæring

Personvernerklæring for Bosch Training Solutions

Les personvernerklæringen grundig. Den inneholder viktig informasjon om hvem vi er, hvordan og hvorfor vi samler inn, oppbevarer, bruker og deler personopplysninger, dine rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine og hvordan du kan kontakte oss hvis du vil klage.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og personvern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller oppdaterer vi personvernerklæringen tilsvarende. Siden personvernerklæringen kan endres, er det viktig at du besøker denne nettsiden for å lese den nyeste versjonen.

Denne erklæringen gjelder for alle som besøker nettstedet vårt.

Spørsmål knyttet til personvernerklæringen skal rettes til vår personvernansvarlige på:

DSO@bosch.com

Hvem vi er

Robert Bosch AS, Berghagan 1, 1405 Langhus Bosch («vi») driver dette nettstedet («Bosch Training Solutions») og samler inn, bruker og er ansvarlig for enkelte personopplysninger om deg. Vi er behandlingsansvarlig i samsvar med EUs personvernforordning.

Nettstedet Bosch Training Solutions drives sammen med Cornerstone Learning Management System (LMS) for å la deg administrere dine egne opplæringsbehov. Personopplysningene som vi samler inn fra deg, lagres i sikre IT-systemer i EØS, som drives av Cornerstone OnDemand Ltd på oppdrag for oss.

Ditt personvern er viktig for Bosch

Personvern i behandlingen av dine personopplysninger er viktig for oss og noe vi vier spesiell oppmerksomhet i vår virksomhet. Vi bruker («behandler») personopplysningene dine som har blitt samlet inn når du besøker nettstedet vårt, og som du utleverer til oss på andre måter, på en konfidensiell måte og i samsvar med lovverket, inkludert EUs personvernforordning.

Personopplysningene vi samler inn og behandler

Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon, som kan brukes til å identifisere en enkeltperson.

Vi vil bare samle inn, behandle og bruke personopplysningene dine hvis du har gitt ditt samtykke til det. For Bosch Training Solutions lagres personopplysninger kun når du har utlevert dem frivillig og for et bestemt formål, for eksempel når du registrerer deg.

Vi kan samle inn personopplysningene dine når du utleverer dem til oss på nettstedet vårt, hvis du skriver eller ringer til oss eller hvis du utleverer opplysningene via tredjepart (inkludert en Bosch-forhandler).

Hvilken informasjon vi samler inn, og når den blir samlet inn

Bosch Training Solutions samler inn informasjon om hver bruker i forbindelse med registreringen. Disse opplysningene gjør at vi kan opprette en brukerprofil, som er nødvendig for at brukere skal kunne bruke nettverktøy og opplæringsløsninger som er relevante for deres stilling og behov. Dette er også nødvendig for å sikre lagring av personlige kursresultater.

Personopplysningene som samles inn i forbindelse med registreringen, inkluderer navn, e-postadresse, arbeidssted og passord.

Bosch Training Solutions lagrer oversikt over opplæringen for alle brukere for å kunne gi registrerte brukere personlig tilgang til, og mulighet til å administrere kurshistorikken. Dette inkluderer alle avtalte kurs og informasjon om deltakelse. Disse opplysningene kan også brukes i forbindelse med intern rapportering, for eksempel for å holde oversikt over hvor mange som har deltatt på et bestemt kurs.

Vi kan også samle inn og behandle opplysninger om korrespondanse når du kontakter oss via telefon, e-post eller brev.

I enkelte tilfeller, for eksempel når du avtaler opplæring, kan vi innhente personopplysninger fra tredjepart, for eksempel arbeidsgiver, forhandlere av produkter eller forhandlere av kursene våre. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra andre kilder, for eksempel kursholderne våre. Disse opplysningene kan for eksempel være resultater fra prøver eller opplysninger om vurderinger som du har deltatt på frivillig. Disse opplysningene kan lagres i Bosch Training Solutions for å holde oversikt over kursdeltakelsen din.

Slik brukes personopplysningene dine

Opplysninger som samles inn av Bosch Training Solutions, brukes til å tilrettelegge bestilling av kurs, administrasjon av brukerkontoer og kurshistorikk, tilrettelegging av nettbaserte kundeverktøy for å gi tilgang til personlige kursområder og kurshistorikk, for å gi tilgang til og kunne levere kurs, samt for å lagre og rapportere brukerens kursaktivitet. Det er nødvendig å behandle personopplysninger i forbindelse med tjenestene som vi tilbyr.

Vi kan bruke disse opplysningene:

 • Til å oppfylle våre forpliktelser som definert i avtaler som inngås mellom deg og oss.
 • Til å gi deg den informasjonen og de produktene og tjenestene som du ber om fra oss.
 • Til å gi registrerte brukere tilgang til sitt eget kursområde og sin egen kurshistorikk.
 • Til å vedlikeholde kurshistorikken din for å tilrettelegge for personlig administrasjon av din utvikling og sertifisering.
 • Til å la ledere eller administratorer få tilgang til brukernes kurshistorikk slik at de kan administrere og godkjenne medarbeidernes kursaktiviteter.
 • For å tillate at en Bosch-forhandler kan administrere kurspåmeldinger når du har gitt ditt samtykke.
 • Til å identifisere tidligere kurs som kan være en forutsetning for at vi skal kunne bekrefte kurspåmeldinger.
 • Til å tilrettelegge kursvurderinger og sertifiseringer.
 • For å kunne anbefale deg kurs når du besøker nettstedet. Anbefalingene baseres på hvilke kurs du har deltatt på eller søkt om å få delta på. I tillegg kan opplysningene brukes for å forbedre din brukeropplevelse på nettstedet og for å sikre at du får en skreddersydd tjeneste.
 • Til å tilpasse kursene som tilbys og til å tilpasse nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på en så effektiv måte som mulig for deg og datamaskinen din.
 • For at du skal kunne delta i interaktive funksjoner på nettstedet vårt – når du velger å gjøre det.
 • Til å samle inn tilbakemeldinger fra kunder på kursutvalget, tjenester, innhold og utforming av Bosch Training Solutions.
 • Til å sende deg en velkomst-e-post når du registrerer deg hos Bosch Training Solutions, samt til å sende deg andre e-poster for å la deg bekrefte kurspåmeldinger eller støtte andre systemfunksjoner som leverer tjenester. Du kan også få e-poster i forbindelse med kontoadministrasjon eller systemoppdateringer.
 • Til å sende deg nyhetsbrev med informasjon om relaterte tjenester eller produkter når du har gitt ditt samtykke til det.
 • Til å svare på spørsmålene dine.
 • Som et ledd i vår innsats for å holde nettstedet trygt og sikkert.
 • I forbindelse med fakturering, for eksempel for å gjennomføre transaksjoner og gjennomføre bestillinger som vi mottar.

Vi vil aldri bruke økonomiske opplysninger eller opplysninger om kredittkort til andre formål enn å behandle betalingen av produkter og tjenester, eller for å tilbakebetale det vi eventuelt skylder deg (for eksempel ved refusjon).

Bruke opplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven

Personopplysningsloven krever at vi oppfyller enkelte forutsetninger for å kunne bruke opplysningene dine slik vi har beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi tar vårt ansvar for personvern på alvor, noe som blant annet innebærer at vi oppfyller disse kravene.

Vi bruker følgende forutsetninger for å kunne samle inn og behandle personopplysningene dine, avhengig av aktivitetene som skal gjennomføres:

Samsvar med juridiske forpliktelser

Det kan hende vi må behandle personopplysningene dine for å verifisere identiteten din, finne ut hvor gammel du er, finne ut hvor pengene kommer fra for å sikre oss mot hvitvasking og svindel, eller for å verifisere om du har blitt utestengt fra kursentrene våre eller nettstedet vårt på grunn av upassende oppførsel. Vi kan også være juridisk forpliktet til å behandle personopplysningene dine i forbindelse med opplæring og sertifisering som er nødvendig for regelverk, for eksempel F-gassforordningen. Du vil ikke kunne motsette deg behandlingen eller be om at personopplysningene dine slettes hvis opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne overholde juridiske forpliktelser.

Nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en kontrakt

Vi må samle inn og behandle personopplysningene dine for å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med kontrakten (for eksempel for at du skal kunne kjøpe kurs hos oss). Hvis du ikke utleverer nødvendige personopplysninger når du melder deg på, nødvendig finansiell informasjon i forbindelse med transaksjonen, eller hvis du motsetter deg denne formen for behandling eller ønsker å benytte deg av din rett til sletting, vil det bety at vi ikke kan levere tjenestene våre til deg.

Enkelte Bosch-verksteder er part i en kontrakt med Robert Bosch AS når det dreier seg om et konkret kurs eller krav til medarbeiderne. Vi har en forpliktelse til å ha oversikt over disse personenes gjennomførte kurs på grunn av kontrakten.

Samtykke

Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi kan bruke opplysningene dine i forbindelse med markedsføring, kan vi sende deg informasjon om våre produkter og tjenester via e-post. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Det gjør du ved å sende en e-post til: training@dk.bosch.com

Hvis du har gitt ditt samtykke, vil utvalgte Bosch-forhandlere kunne få tilgang til personopplysningene som er knyttet til din konto i Bosch Training Solutions. Opplysningene som de får tilgang til, begrenses til ditt navn, din e-postadresse, ditt arbeidssted og din kurshistorikk, inkludert tidligere kurspåmeldinger. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke, men det vil føre til at forhandleren ikke kan melde deg på kurs.

Berettigede interesser

For å kunne bruke personopplysningene dine for andre formål som beskrives i denne personvernerklæringen, må vi ha berettiget interesse. Vi har berettiget interesse for å samle inn personopplysningene dine, siden de inneholder den informasjonen vi trenger for å kunne levere våre tjenester til deg.

Dette inkluderer å kunne levere følgende tjenester: Tilrettelegging av påmelding til, og deltakelse på kundeopplæring, administrasjon av personlige kundekontoer og kursaktivitet, levering av nettbaserte kundeverktøy for å gi tilgang til et personlig kursområde, levering av kurs og vurderinger, administrasjon av sertifiseringen samt lagring av brukerens kurshistorikk.

Vi har kontrollert at behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for det relevante formålet, og vi mener at det ikke finnes andre fornuftige måter å oppfylle formålet på.

Vi har også gjennomført en interesseavveining for bruk av personopplysningene dine kontra dine rettigheter i forbindelse med personopplysningsloven, og vi mener at dine interesser ikke er viktigere enn våre berettigede interesser.

Vi bruker kun opplysninger om enkeltpersoner på måter som man kan forvente, og vi bruker ikke personopplysninger på måter som kan oppfattes som påtrengende eller som kan forårsake skade. Vår berettigede interesse for deg som enkeltperson er at du får fordeler ved at vi bruker personopplysningene dine for å støtte din personlige læring og utvikling.

Så lenge lagrer vi opplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet de ble utlevert for. Det betyr at lagringstiden i praksis vil variere for forskjellige typer opplysninger. Når vi skal fastsette relevant lagringsperiode, tar vi hensyn til mange faktorer, inkludert:

 • Rettslige forpliktelser for å lagre opplysninger i en bestemt tidsperiode.
 • Begrensninger i samsvar med gjeldende lovverk.
 • Potensielle eller faktiske tvister.
 • Retningslinjer fra relevante tilsynsmyndigheter.

I tillegg til dette er en del av vår tjeneste til deg når vi leverer et nettbasert læringssystem for personlig administrasjon av din yrkesmessige utvikling at vi lagrer kurshistorikken din i din personlige konto. Oversikt over hvilke kurs du har deltatt på, sammen med kvalifikasjonene og sertifiseringene som du fikk som følge av disse, er ofte relevante for karrieren din. Som en tjeneste til deg i forbindelse med kurshistorikken lagrer vi opplysningene i en ubegrenset periode, med mindre du ber oss om å slette dem.

Alle andre personopplysninger (for eksempel opplysninger om arbeidsflyt eller opplysninger fra e-postkorrespondanse) slettes fra systemene våre når vi ikke lenger har behov for dem. Du kan også benytte deg av din rett til å be oss om å slette personopplysningene dine når det ikke lenger er nødvendige for Robert Bosch AS to retain such data. .

Markedsføring

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, for å kunne levere produkter eller tjenester som du bestiller fra oss eller for å gi deg informasjon om produkter og tjenester vi tror du kan ha interesse for, forutsatt at du har gitt ditt samtykke til slik bruk. Vi vil gjerne holde deg oppdatert på kursprogrammene, tilbudene og nyhetene våre, men du får kun informasjon i forbindelse med markedsføring hvis du gir ditt samtykke til det. Hvis du har gitt ditt samtykke, men ombestemmer deg, kan du når som helst trekke det tilbake.

Hvis du vil endre innstillingene dine og trekke tilbake ditt samtykke, kan du sende en e-post til: training@dk.bosch.com

Utlevering av dine opplysninger

Bosch Training Solutions’ administratorer og andre som arbeider med Bosch Training Solutions har tilgang til brukerens kurshistorikk og profil. Dette kan inkludere Cornerstone OnDemand Ltd, som leverer læringssystemet vårt, men de har kun tilgang for å kunne løse tekniske problemer. Denne leverandørens tilgang til opplysningene er underlagt en streng personvernavtale og personopplysningsloven, som både skal sikre at opplysningene lagres på en sikker måte og at de ikke utleveres til tredjepart.

Arbeidsgiveren din (der det er aktuelt) kan ha tilgang til kontoen din for å kunne melde deg på kurs og godkjenne kurspåmeldinger for deg. Kurshistorikken din og eventuelle evalueringer eller testresultater er synlige for dem, og de vil også kunne følge med på kursfremgangen din.

Vi kan utlevere personopplysningene dine til andre medlemmer av BOSCH-konsernet (datterselskaper, holdingselskap eller holdingselskapets datterselskaper), men kun for i forbindelse med det opprinnelige formålet som opplysningene ble samlet inn for. I forbindelse med kurstjenestene vi tilbyr, og for å kvalitetssikre kurstjenestene våre, kan slike datterselskaper av BOSCH-konsernet være:

 • Robert Bosch A/S, Denmark
 • Robert Bosch AB, Sweden
 • Robert Bosch Oy, Finland
 • Robert Bosch ÖU, Estonia
 • Robert Bosch UAB, Lithuania
 • Robert Bosch SIA, Latvia

Vi deler kun personopplysningene dine med andre medlemmer av konsernet i forbindelse med markedsføring hvis du har gitt ditt samtykke til at personopplysningene kan utleveres for slike formål.

Under følgende omstendigheter kan vi utlevere opplysningene dine til:

 • Medlemmer av konsernet – for at vi skal kunne støtte og levere kurstjenester til deg.
 • Dine utvalgte forhandlere – når du har gitt ditt samtykke til at vi kan gjøre det. De får tilgang til kurshistorikken din og eventuelle vurderinger eller testresultater basert på disse omstendighetene.
 • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører – for å kunne oppfylle kontrakter vi har inngått med dem på vegne av deg, når det er nødvendig for å kunne behandle opplysningene eller for å kunne levere tjenestene vi tilbyr til deg. Dette kan inkludere bedrifter som leverer tekniske løsninger, for eksempel lagring i skyen, slik får LMS-leverandør leverer. Når slik utlevering finner sted, gjøres det basert på kontraktsmessige avtaler med oss, og de gjennomføres i samsvar med kravene i personopplysningsloven.
 • Tredjepartsleverandører og tjenesteleverandører – i den grad de bistår konsernet med konsernets juridiske/regulatoriske forpliktelser, for eksempel de som leverer tjenester for å forebygge hvitvasking av penger, svindel, verifikasjon og lignende.
 • Arbeidsgivere din, skolen din (for eksempel høyskole eller universitet), leverandør av e-post eller internett, foresatte (hvis du er under 18 år), politimyndigheter eller annen tredjepart – når vi mener at din atferd i ett av våre kursanlegg kan være ulovlig, støtende eller upassende på andre måter.

Vi utleverer personopplysningene dine til tredjepart:

 • Hvis vi selger eller kjøper bedrifter eller verdier. Da kan vi utlevere personopplysningene dine til potensiell selger eller kjøper av slike bedrifter eller verdier.
 • Hvis Robert Bosch AS eller en annen del av konsernet blir insolvent (for eksempel blir satt under administrasjon eller avvikles).
 • Hvis Robert Bosch AS eller alle verdiene kjøpes opp av tredjepart. Da vil personopplysninger om kundene være en av verdiene som overføres.
 • Hvis vi bruker en ekstern leverandør av kurs. Da kan vi utlevere personopplysningene dine til potensielle leverandører av slike tjenester.
 • For å ivareta våre, våre medarbeideres, våre kunders og andres rettigheter, verdier og sikkerhet. Dette inkluderer å utveksle informasjon med andre bedrifter og organisasjoner (inkludert blant annet annen tredjepart, arbeidsgiveren din, utdanningsinstitusjonen, leverandør av e-post eller internett, foreldrene dine hvis du er under 18 år, samt politimyndigheten) for å sikre medarbeideres og kunders sikkerhet, forebygge kriminalitet, forebygge svindel og redusere kredittrisikoen.
 • Hvis vi er forpliktet til å utlevere personopplysningene dine for å oppfylle juridiske forpliktelser eller krav i regelverket, eller for å kunne håndheve eller bruke bestemmelser i våre vilkår eller i vilkårene i andre avtaler, eller for på andre måter å forebygge eller avsløre svindel eller kriminalitet.

Når vi skal vurdere din forespørsel om varer eller tjenester, kan vi bruke personopplysningene dine for å forebygge og avsløre svindel. Når vi utleverer personopplysningene dine, vil de alltid ivaretas.

Her lagrer vi personopplysningene dine

Personopplysningene som vi samler inn fra deg, lagres i sikre IT-systemer i EØS som drives av oss, eller som drives av Cornerstone OnDemand Ltd på oppdrag for oss. Vi tar alle forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine behandles på en sikker måte og i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personopplysningslov.

På grunn av internettets iboende natur som en åpen og global kommunikasjonskanal vil aldri overføring av informasjon over internett være helt sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å ivareta personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten ved overføring av personopplysninger til nettstedet vårt. Enhver overføring gjøres på din egen risiko. Når vi har mottatt personopplysningene dine, har vi strenge rutiner og sikkerhetsfunksjoner for å forhindre uautorisert tilgang.

Beskytte informasjonen din

I forbindelse med Cornerstone OnDemand Ltd, som leverer læringssystem til oss, bruker nettstedet vårt oppdaterte fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å ivareta personopplysningenes integritet og sikkerhet. Opplysningenes sikkerhet under overføringen ivaretas også ved hjelp av krypteringsprogramvaren SSL (Secure Sockets Layer).

Vi har nødvendige sikkerhetstiltak ved våre fysiske anlegg for å beskytte mot tap, misbruk eller endring av informasjon som vi har samlet inn om deg via nettstedet vårt. Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) et passord som gir deg tilgang til enkelte deler av nettstedet vårt, har du ansvar for å påse at ikke andre får tilgang til dette passordet. Du må ikke dele passord med andre.

Tredjepartstjenester

Bosch’ nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som drives av leverandører som ikke er knyttet til oss. Når du klikker på lenken, kan vi ikke lenger påvirke innsamling, lagring eller behandling av personopplysninger som overføres når du klikker på lenken (for eksempel IP-adresse eller URL for nettstedet som inneholder lenken), siden tredjeparts atferd ligger utenfor vår kontroll.

Slike nettsteder har sin egen personvernerklæring, og vi kan ikke holdes ansvarlig for deres retningslinjer. Les erklæringen før du overfører personopplysninger til slike nettsteder.

Personvern for mindreårige

Dette nettstedet er ikke rettet mot mindreårige. Vi vil aldri bevisst samle inn personopplysninger fra mindreårige under 13 år via nettstedet vårt. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi likevel har mottatt personopplysninger fra personer under 13 år på nettstedet vårt, vil vi slette opplysningene fra våre registre.

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet Bosch Training Solutions bruker tjenester fra vår tredjepartsleverandør Cornerstone, som bruker informasjonskapsler på, eller i forbindelse med nettstedet for å støtte nettstedets funksjonalitet og for å vedlikeholde informasjonen om deg når du besøker Bosch Training Solutions.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt. Du kan når som helst slette informasjonskapslene. Dette kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner ikke lenger er tilgjengelige. Se hjelpefunksjonen i nettleseren din for mer informasjon om hvordan du kan slette informasjonskapslene.

De fleste nettlesere kan også stilles inn slik at de varsler deg når en informasjonskapsel blir sendt til deg, slik at du kan velge å avvise informasjonskapselen. Hvis du avviser en informasjonskapsel, kan det i enkelte tilfeller føre til at du ikke kan bruke nettstedet, eller deler av nettstedet på tiltenkt måte.

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon om hvilke informasjonskapsler som brukes på dette nettstedet.

Loggfiler

Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din informasjon. Den lagrer vi i såkalte loggfiler.

Loggfiler lagres i en kort periode i forbindelse med autentisering, for å ivareta personopplysningen, roller og tillatelser og i forbindelse med analyser av sikkerheten (for eksempel for å kunne etterforske forsøk på angrep). Slike loggfiler vil anonymiseres eller slettes når det ikke lenger er bruk for dem. Det kan hende at loggfiler som er knyttet til sikkerhetshendelser, må lagres for å kunne brukes som bevis frem til hendelsen er løst. For hver enkelt sak kan det også hende at enkelte loggfiler som inneholder sikkerhetshendelser, må utleveres til politimyndigheter.

Loggfiler kan inneholde følgende informasjon:

 • IP-adresse («internet protocol address») for terminalenheten som brukes til å besøke nettstedet.
 • Autentisert brukerinformasjon, poster som har blitt opprettet/endret, dato og klokkeslett og brukerens tidssone.

Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter knyttet til hvordan vi behandler personopplysningene dine, men ikke alle er like absolutte, og i enkelte tilfeller kan det hende vi ikke klarer å oppfylle forespørselen din. I slike tilfeller vil vi svare deg med en begrunnelse, som beskrevet nedenfor. Du kan kontakte vår personvernansvarlige på https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19 for å benytte deg av dine rettigheter, og vi svarer på alle forespørsler senest en måned etter at de er mottatt.

RETTIGHET BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
RETTIGHET
Retten til å bli informert
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Retten til å få tydelig, åpen og forståelig informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine.
RETTIGHET
Innsynsrett
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Rett til innsyn i de personopplysningene som vi har lagret om deg.
RETTIGHET
Retten til korrigering
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Rett til å be oss om å korrigere uriktige personopplysninger som vi har lagret om deg.
RETTIGHET
Retten til sletting
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Rett til å be oss om å slette personopplysninger som vi har lagret om deg. Denne retten gjelder bare når (for eksempel): vi ikke lenger har bruk for personopplysningene for det opprinnelige formålet, når du trekker tilbake ditt samtykke hvis vi bruker personopplysningene dine basert på samtykke, eller hvis du motsetter deg behandling av personopplysningene dine (i samsvar med retten til å motsette seg behandling, som beskrevet nedenfor).
RETTIGHET
Retten til å begrense behandlingen
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger som vi har lagret om deg. Denne retten gjelder kun når (for eksempel): du mener at personopplysningene vi har lagret om deg, ikke er korrekte, eller hvis du har rett til å be oss om å slette personopplysningene, men foretrekker at vi begrenser behandlingen isteden, eller hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du ønsker at vi beholder dem i forbindelse med et rettslig krav.
RETTIGHET
Retten til dataportabilitet
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
I enkelte tilfeller har du rett til å be oss om å utlevere personopplysninger til deg som du har utlevert til oss. Disse skal utleveres i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Denne retten gjelder bare når behandlingen er basert på ditt samtykke eller i forbindelse med gjennomføring av en kontrakt, og behandlingen må gjøres automatisk. På forespørsel har du også rett til å be oss om å overføre disse personopplysningene til en annen organisasjon, hvis det er teknisk mulig.
RETTIGHET
Retten til å motsette seg behandling
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger som vi har lagret om deg hvis behandlingen av slike opplysninger er nødvendig i forbindelse med våre berettigede interesser, med mindre vi kan dokumentere berettiget interesse for å fortsette å behandle personopplysningene dine, og denne interessen er viktigere enn dine interesser eller når det er nødvendig for å kunne opprette, utøve eller forsvare oss mot juridiske krav.
RETTIGHET
Rettigheter i forbindelse med automatiserte beslutninger og profilering
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Du har rett til å ikke utsettes for beslutninger som kun baseres på en automatisert prosess, inkluder profilering, som får juridiske konsekvenser for deg eller påvirker deg på en tilsvarende og betydelig måte.
RETTIGHET
Retten til å trekke tilbake samtykke
BESKRIVELSE AV RETTIGHETEN
Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når vi bruker det som grunnlag for å kunne behandle personopplysningene dine (for eksempel for å gi deg markedsføringsinformasjon om tjenestene og produktene våre).

Kontakt

Hvis du mener at opplysningene vi har lagret om deg, er feil og du ønsker å korrigere dem, eller hvis du vil varsle oss om endringer i preferansene dine, kan du sende en e-post til: training@dk.bosch.com

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forespørsler knyttet til denne personvernerklæringen, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med:

Personvernansvarlig

IT-sikkerhet og personvern (C/ISP)

E-post: DSO@bosch.com

Robert Bosch AS

Postfach 30 03 20

70442 Stuttgart

Tyskland

Send alle spørsmål, kommentarer og forespørsler knyttet til våre rutiner for behandling av personvern til oss først.

Husk å inkluder navn, adresse og postnummer, samt eventuell referanse til tidligere korrespondanse.

Kontakt

Hvis du vil kontakte oss, finner du adressen vår under «Behandlingsansvarlig». Hvis du vil utøve dine personvernrettigheter og varsle om krenkelser av personvernet, kan du bruke denne lenken:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

Hvis du har forslag eller klager når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger, anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH

Postfach 30 02 20

70442 Stuttgart

GERMANY

eller

DPO@bosch.com

Gjelder fra

26.10.2018