Terminai ir sąlygos

Bosch Training Solutions“ naudojimosi sąlygos

Šiame puslapyje išdėstyti bendrieji terminai ir sąlygos, kaip gauti prieigą prie „Bosch Training Solutions“ mokymų valdymo sistemos (LMS) per „Bosch Training Solutions“ svetainę ir ja naudotis.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup („Bosch“ šiame pareiškime) yra „Bosch Training Solutions“ interneto svetainės, kuri veikia kartu su „Cornerstone“ mokymų valdymo sistema (LMS), kad galėtumėte asmeniškai valdyti savo mokymų poreikius, valdytojas.

„Bosch Training Solutions“ naudojimosi sąlygos

„Bosch Training Solutions“ suteikia galimybę rezervuoti „Bosch“ automobilių mokymų kursus ir naudotis interneto ištekliais, teikiamais pagal „Bosch“ automobilių mokymų programą. „Bosch Training Solutions“ skirta jūsų asmeniniam naudojimui bei prieigai ir, jeigu reikia, jūsų darbuotojams. „Bosch Training Solutions“ naudojimas yra susijęs su šių naudojimo sąlygų priėmimu.

Registracija

Naudodamiesi „Bosch Training Solutions“ sutinkate:

 • teikti tikslią, naujausią ir išsamią informaciją apie save, kai prašoma „Bosch Training Solutions“ registracijos formose (toliau – registracijos duomenys);
 • išlaikyti slaptažodžio ir atpažinties duomenų saugą;
 • išlaikyti ir skubiai atnaujinti registracijos duomenis ir visą kitą „Bosch“ pateiktą informaciją, kad ji būtų tiksli, naujausia ir išsami;
 • atsakingai elgtis su savo paskyra ir būti atsakingam už visus veiksmus, susijusius su jūsų paskyra.

Jei pateikiate kokios nors neteisingos, netikslios, pasenusios ar neišsamios informacijos arba jei „Bosch“ turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad informacija yra neteisinga, netiksli, pasenusi ar neišsami, „Bosch“ turi teisę laikinai sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio ar visiško dabartinio ar būsimo naudojimosi „Bosch Training Solutions“. Atsakote už visą jūsų paskyros veiklą ir privalote laikytis visų taikomų vietinių ir tarptautinių teisės aktų, susijusių su naudojimusi „Bosch Training Solutions“ įskaitant (be apribojimų) susijusius su duomenų privatumu.

Niekada negalima prisijungti prie kito vartotojo paskyros be jo sutikimo. Privalote nedelsdami pranešti „Bosch“ apie bet kokį saugumo ar neteisėto naudojimosi jūsų paskyra pažeidimą. „Bosch“ neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos patiriate dėl neleistino jūsų paskyros naudojimo, tačiau jūs būsite atsakingi už „Bosch“ ar kitų asmenų patirtus nuostolius dėl tokio neleistino naudojimo.

Pateikdami „Bosch“ savo el. pašto adresą sutinkate, kad naudotume el. pašto adresą su paslauga susijusiems pranešimams siųsti, siekiant patvirtinti mokymų rezervacijas ar palaikyti kitas jums paslaugas teikiančias sistemos funkcijas. Be to, galite gauti el. laiškus apie paskyros valdymą arba sistemos naujinius. El. laiškuose gali būti ir pranešimų, kurie pagal įstatymus turi būti pateikti paštu. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją, rasite mūsų pareiškime apie privatumo apsaugą.

Visi naudotojų vardai ir slaptažodžiai lieka „Bosch“ nuosavybe ir gali būti bet kada atšaukti, pakeisti arba sustabdyti „Bosch“ be įspėjimo. „Bosch“ nėra įpareigotas tikrinti vartotojo vardo arba slaptažodžio naudotojo tapatybės.

Naudojimasis paslaugomis

Jūs sutinkate, kad naudodamiesi paslaugomis ir (arba) jungdamiesi prie jų neatliksite tokių veiksmų:

 • automatizuotų sistemų naudojimas ir paleidimas, įskaitant, be apribojimų „robotus“, „vorus“, „atjungtinius skaitytuvus“ ir t. t., kurie paslauga naudojasi siųsdami daugiau užklausų į „Bosch Training Solutions“ serverius, negu žmogus gali pagrįstai generuoti per tą patį laikotarpį, naudodamasis įprastine interneto naršykle;
 • piktavališka veikla mūsų svetainėje, įvedant programinės įrangos virusus ar bet kokį kitą kompiuterinį kodą, failus ar programas, skirtas nutraukti, sunaikinti ar apriboti kurios nors kompiuterio programinės įrangos ar aparatūros ar telekomunikacijų įrangos funkcijas;
 • „Bosch Training Solutions“ serverių ar tinklų, prijungtų prie „Bosch Training Solutions“, trikdymas arba gadinimas arba prie „Bosch Training Solutions“ prijungtų tinklų reikalavimų, procedūrų, taisyklių ar nuostatų nepaisymas;
 • paslaugos modifikavimas, pritaikymas ar nulaužimas arba kitos interneto svetainės modifikavimas, kai pakenkiama paslaugos teikimui;
 • neleistinos prieigos prie kokios nors paslaugų srities, kitų paskyrų, kito kompiuterio, duomenų bazės, sistemos, tinklo ar infrastruktūros, naudojamos „Bosch Training Solutions“ arba su ja susijusios, gavimas arba mėginimas ją gauti;
 • kurios nors „Bosch Training Solutions“ paslaugos arba produkto, kuriems registravotės, apimties viršijimas, pavyzdžiui, prieiga prie priemonių, kuriomis neturite teisės naudotis, arba naudojimasis jomis, arba kitų asmenų turinio pašalinimas, papildymas arba pakeitimas;
 • kokios nors asmenį identifikuojančios informacijos, įskaitant paskyrų pavadinimus, rinkimas arba paėmimas iš paslaugos;
 • kenkimas, persekiojimas, priekabiavimas arba kitoks kitų asmenų teisių pažeidimas jums naudojantis „Bosch Training Solutions“;
 • apsimetimas kitu asmeniu ar subjektu, melagingai arba klaidingai nurodytas ryšys su asmeniu ar subjektu;
 • tyčinis arba netyčinis kokių nors vietinių, nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų, susijusių su jūsų naudojimusi paslauga, pažeidimas.

Turime teisę bet kada ir iš anksto nepranešę laikinai sustabdyti arba pašalinti jūsų paskyrą ir atšaukti kurios nors arba visų, esamų ar būsimų, paslaugų naudojimą, jei:

 • apgaulingai, nusikalstamai, labai aplaidžiai, tyčia ar kitaip specialiai nusižengdami ar pažeisdami kokį nors įstatymą ar reglamentą vykdote čia nurodytus savo įsipareigojimus;
 • naudojimasis daro neigiamą įtaką paslaugos kokybei;
 • pažeidžiami čia nurodyti paslaugos teikimo terminai ir sąlygos.

Dėl tokio paslaugų teikimo nutraukimo bus išjungta arba pašalinta jūsų paskyra arba prieiga prie paskyros.

Paslaugų pakeitimai

„Bosch“ pasilieka teisę bet kada keisti paslaugą (ar jos dalį), apie tai pranešdama arba nepranešdama. „Bosch“ nebus atsakinga jums ar trečiajai šaliai dėl paslaugų pakeitimo, sustabdymo nutraukimo arba kainos pakeitimo.

Kursų kainodara

Visų mokymų kursų ar kitų paslaugų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Toks pranešimas bet kada gali būti pateiktas paskelbiant pačios paslaugos pakeitimus.

Visų kursų kainos ir įmokos yra be mokesčių, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

Kursų atšaukimas ir pinigų grąžinimas

Mokymai klasėse:

Gavę savo vietos patvirtinimą klasės mokymų kursuose būsite atsakingi už visą mokėjimo įmoką, nebent iš jūsų gautume raštišką pranešimą apie atšaukimą per reikalaujamą atšaukimo pranešimo laikotarpį. Atkreipkite dėmesį, kad mes patvirtinsime jūsų pranešimą, tačiau, jei iš mūsų negaunate patvirtinimo, kursų rezervacija nebus atšaukta. Jei negavote atšaukimo patvirtinimo, mėginkite susisiekti su mumis dar kartą.

Įmokoms už kursus klasėse, seminarus ir vertinimus grąžinti taikoma tokia kursų atšaukimo politika:

 • atšaukimas likus 21 ar daugiau dienų iki kursų pradžios datos: gražinama 100 % įmokos
 • atšaukimas likus 0–20 dienų iki kursų pradžios datos: įmoka negrąžinama

Atkreipkite dėmesį, kad atšaukus kursus, kai lieka mažiau nei 20 dienų iki kursų pradžios, bus skaičiuojama visa įmoka ir nebus galimybės jos grąžinti.

Įmoka nebus grąžinta nepasirodžius ir nedalyvaujant rezervuotuose mokymų kursuose.

Internetiniai mokymų kursai:

Jokios įmokos nebus grąžinamos arba kredituojamos dėl dalinio dalyvavimo el. mokymų arba internetinių mokymų moduliuose. Dėl kursų medžiagos intelektinės nuosavybės pobūdžio „Bosch“ nesiūlo įmokų grąžinimo, jeigu prisijungiate ir pradedate mokymų kursą. Nebus grąžinamos jokios įmokos už el. mokymų arba internetinių mokymų modulius, kurie nebuvo atverti iki jų įsigijimo prenumeratos laikotarpio pabaigos.

Nepilnamečių privatumas

Neturėtumėte registruotis „Bosch Training Solutions“ naudotoju, jei esate jaunesni nei aštuoniolikos metų, nes svetainė nėra skirta asmenims, jaunesniems nei aštuoniolikos metų. Mes savo svetainėje sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš nepilnamečių, jaunesnių nei trylikos metų. Jei sužinome, kad savo svetainėje netyčia gavome asmeninę informaciją iš jaunesnio negu trylikos metų lankytojo, pašaliname informaciją iš savo laikmenų.