Noteikumi un nosacījumi

Bosch apmācības risinājumu lietošanas noteikumi

Šajā lapā ir izklāstīti vispārējie Bosch apmācības risinājumu mācību pārvaldības sistēmas (LMS) piekļuves un lietošanas nosacījumi, izmantojot Bosch apmācības risinājumu tīmekļa vietni.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup ("Bosch" šajā paziņojumā) ir Bosch apmācības risinājumu tīmekļa vietnes, kas darbojas kopā ar pamata mācību pārvaldības sistēmu (LMS), nodrošinātājs, lai jūs varētu patstāvīgi pārvaldīt savas apmācības prasības.

Bosch apmācības risinājumu izmantošana

Bosch apmācības risinājumi nodrošina piekļuvi Bosch Automotive apmācību kursu rezervēšanai un tiešsaistes resursu kolekcijai, kas tiek nodrošināti kā daļa no Bosch Automotive Training programmas. Bosch apmācības risinājumi tiek uzturēti jūsu personīgai lietošanai, un, ja nepieciešams, arī jūsu darbinieku piekļuvei. Bosch apmācības risinājumu izmantošana ir atkarīga no šo lietošanas noteikumu pieņemšanas.

Reģistrācija

Attiecībā uz Bosch apmācības risinājumu lietošanu jūs piekrītat:

 • Sniegt precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi, kā to var piedāvāt jebkuras reģistrācijas formas Bosch apmācības risinājumos (turpmāk "reģistrācijas dati")
 • Saglabāt jūsu paroles un identifikācijas drošību
 • Uzturēt un nekavējoties atjaunināt reģistrācijas datus un jebkādu citu informāciju, ko jūs sniedzat Bosch, lai saglabātu to precīzu, aktuālu un pilnīgu
 • Būt atbildīgam par visu jūsu konta izmantošanu un jebkādām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot jūsu kontu

Ja jūs sniedzat jebkādu informāciju, kas ir nepatiesa, neprecīza, nav aktuāla vai nepilnīga, vai ja Bosch ir pamatots iemesls aizdomām, ka šāda informācija ir nepatiesa, neprecīza, ne aktuāla vai nepilnīga, Bosch ir tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un atteikties no jebkāda vai visu, aktuālu vai turpmāku Bosch apmācības risinājumu izmantošanas. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas notiek jūsu kontā, un jums jāievēro visus atbilstošos vietējos un starptautiskos likumus saistībā ar Bosch apmācības risinājumu izmantošanu, ieskaitot (bez ierobežojuma) tos, kas saistīti ar datu privātumu.

Bez viņu atļaujas jūs nekad nevarat piekļūt cita lietotāja kontam. Jums nekavējoties jāpaziņo Bosch par visiem jūsu konta drošības vai nesankcionētas izmantošanas pārkāpumiem. Bosch neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar nesankcionētu jūsu konta lietošanu, jūs tomēr būsiet atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Bosch vai citiem saistībā ar šādu nesankcionētu izmantošanu.

Norādot Bosch savu e-pasta adresi, jūs piekrītat, ka mēs, izmantojot e-pasta adresi, nosūtām jums paziņojumus, kas saistīti ar pakalpojumiem, lai apstiprinātu apmācību rezervācijas un atbalstītu citas sistēmas funkcijas, kas sniedz pakalpojumus. Jūs varat saņemt arī e-pastus saistībā ar konta pārvaldību vai sistēmas atjauninājumiem. E-pastos var būt iekļauti arī visi paziņojumi, kas ir nepieciešami saskaņā ar likumu, tā vietā, lai paziņojumus sūtītu pa pastu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personīgo informāciju, lūdzu, skatiet mūsu paziņojumu par konfidencialitāti.

Visi lietotājvārdi un paroles paliek Bosch īpašumā, un Bosch tās jebkurā laikā var atcelt, mainīt vai apturēt bez iepriekšēja brīdinājuma. Bosch nav pienākums pārbaudīt lietotājvārdu vai autorizācijas lietotāja vārdu vai paroli.

Pakalpojumu izmantošana

Jūs piekrītat, ka, izmantojot un/vai piekļūstot pakalpojumam, jūs neveiksiet šo:

 • Izmantosiet vai palaidīsiet automatizētās sistēmas, tai skaitā bez ierobežojuma „robotus”, „zirnekļus”, „bezsaistes lasītājus” utt., kas piekļūst pakalpojumam veidā, kas nosūta vairākus ziņojumu pieprasījumus Bosch apmācības risinājumu serveriem, kurus cilvēks var saprātīgi radīt tādā pašā laikā, izmantot tiešsaistes tīmekļa pārlūkprogrammu
 • Ļaunprātīgi neizmantosiet mūsu vietnes, ieviešot programmatūras vīrusus vai jebkuru citu datora kodu, failus vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu funkcionalitāti jebkura datora programmatūrai, aparatūrai vai telekomunikāciju iekārtām
 • Neiejauksieties vai netraucēsiet Bosch apmācības risinājumiem vai serveriem, vai tīkliem, kas saistīti ar Bosch apmācības risinājumiem, vai neievērot visas prasības, procedūras, politikas vai noteikumus, kas saistīti ar Bosch apmācības risinājumiem
 • Neveiksiet modifikācijas, adaptēšanu vai hakeruzbrukums pakalpojumiem un nemodificēsiet citu tīmekļa vietni, lai kļūdaini to nesaistītu ar pakalpojumu
 • Iegūt vai mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkuriem pakalpojumu apgabaliem, citiem kontiem vai jebkuram datoram, datu bāzei, sistēmai, tīklam vai infrastruktūrai, ko lieto vai kas saistīti ar Bosch apmācības risinājumiem
 • Visus Bosch apmācības risinājumu pakalpojumus vai produktus, kurus esat reģistrējis (piemēram), lai piekļūtu un izmantotu rīkus, jums nav tiesību lietot vai dzēst, papildināt vai citādi mainīt saturu citām personām
 • Ievākt vai savākt jebkādu personu identificējošu informāciju, ieskaitot kontu nosaukumus, no pakalpojuma
 • Kaitēt, vajāt, aizskart vai citādi pārkāpt citu personu tiesības jebkādā veidā, lietojot Bosch apmācības risinājumus
 • Uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai nepatiesi norādīt un citādi maldināt par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju
 • Tīši vai netīši pārkāpt jebkādus vietējos, valsts vai starptautiskos tiesību aktus saistībā ar pakalpojuma lietošanu

Mums ir tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību un atteikties no jebkādiem vai visiem pakalpojuma pašreizējiem vai turpmākiem izmantošanas gadījumiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma, ja:

 • Krāpnieciskas, kriminālas, rupjas nolaidības, tīšu vai citādi tīšu pārkāpumu, vai jebkādu likumu vai noteikumu pārkāpumu saistībā ar šeit minēto pienākumu izpildi
 • Norādītā izmantošana negatīvi ietekmē pakalpojuma sniegumu
 • Pakalpojuma noteikumu un nosacījumu pārkāpums

Šāda pakalpojuma izbeigšana izraisīs jūsu konta deaktivizāciju vai dzēsīs vai jūsu piekļuvi kontam.

Pakalpojuma izmaiņas

Bosch patur tiesības jebkurā brīdī mainīt pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu) ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Bosch neatbild jums un nevienai trešajai pusei par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu pakalpojuma sniegšanas gadījumā.

Kursu izcenojumi

Visu mācību kursu vai citu pakalpojumu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Šādu paziņojumu var sniegt jebkurā laikā, izvietojot izmaiņas pašā pakalpojumā.

Visas kursu cenas un nodevas ir bez nodokļiem, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.

Kursu atcelšana un atmaksa

Apmācības klasē:

Pēc tam, kad esat saņēmis apliecināju par savu vietu mācību kursā, jūs būsiet atbildīgs par visu komisijas maksu, ja vien mēs saņemam rakstisku paziņojumu no jums par atcelšanu prasītajā atcelšanas paziņojuma periodā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs akceptējam jūsu paziņojumu, tomēr, ja jūs nesaņemat no mums apstiprinājumu, kursa rezervācija netiks atcelta. Ja jūs nesaņemat apstiprinājuma par atcelšanu, lūdzu, mēģiniet sazināties ar mums vēlreiz.

Šī kursa atcelšanas politika tiek piemērota attiecībā uz kursu maksas atmaksu par mācību kursiem, semināriem un novērtējumiem:

 • Atcelšana 21 dienu vai agrāk pirms kursa sākuma datuma: 100% atmaksa
 • Atcelšana 0-20 dienas vai agrāk pirms kursa sākuma datuma: Nav atmaksa

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas atcelšanas, kas saņemtas 20 dienu laikā no kursu sākuma datuma, ir pakļautas pilnai maksai un atmaksa netiks atļauta.

Atmaksa netiek izdarīta par neierašanos un nepiedalīšanos rezervētajā mācību kursā.

Tiešsaistes mācību kursi:

Nebūs atmaksa vai kredīti par daļēju kursa apmeklējumu eLearning vai Web-Based mācību moduļiem. Ņemot vērā intelektuālā īpašuma specifiku kursa saturā, Bosch nepiedāvā atmaksāšanu, kad esat reģistrējies un pieslēdzāties apmācības kursam. Nebūs atmaksa saistībā ar visiem eLearning vai tīmekļa mācību moduļiem, kas nav pieejami pirms to iegādāto abonēšanas perioda beigām.

Nepilngadīgo privātums

Jūs nedrīkstat reģistrēties, lai izmantotu Bosch apmācības risinājumus, ja esat jaunāks par astoņpadsmit gadiem, jo tīmekļa vietne nav vērsta uz personām, kas jaunākas par astoņpadsmit gadiem. Mēs apzināti nevācam personīgo informāciju no nepilngadīgajiem, kas jaunāki par trīspadsmit gadiem mūsu mājas lapā. Ja mēs apzināmies, ka esam nejauši saņēmuši personīgu informāciju no apmeklētāja, kas jaunāks par trīspadsmit gadiem, mūsu tīmekļa vietnē mēs izdzēsīsim informāciju no mūsu ierakstiem.