Leverandør

Ansvarlig for nettsidene til Robert Bosch AS

Navn og adresse

Robert Bosch AS

Postboks 474

Bedriftssenteret

1411 Kolbotn

Norge

Adm.direktør

Thore Pedersen

Telefonnummer

+47 64 87 89 00

Registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund

Organisasjons/MVA nummer

910 749 854