Vilkår

Vilkår for bruk av Bosch Training Solutions

Denne siden beskriver de generelle vilkårene for å få tilgang til, og bruke Bosch Training Solutions Learning Management System (LMS) via nettstedet for Bosch Training Solutions.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup Vi («Bosch») leverer nettstedet Bosch Training Solutions, som drives sammen med Cornerstone Learning Management System (LMS) for å la deg administrere dine egne opplæringsbehov.

Bruke Bosch Training Solutions

Bosch Training Solutions gir deg tilgang til å melde deg på kurs fra Bosch automotive og en samling av nettbaserte ressurser som leveres som en del av kursprogrammet for Bosch automotive. Bosch Training Solutions vedlikeholdes for din personlige bruk og tilgang, samt for dine medarbeidere der det er aktuelt. Du må godta disse vilkårene for å kunne bruke Bosch Training Solutions.

Registrering

For å kunne bruke Bosch Training Solutions samtykker du til:

 • Å utlevere korrekt, oppdatert og fullstendig informasjon om deg når skjemaer på Bosch Training Solutions ber om det (heretter «registreringsopplysninger»)
 • Å sørge for at passord og brukernavn ikke utleveres til tredjepart.
 • Å vedlikeholde og oppdatere registreringsopplysningene og annen informasjon du utleverer til Bosch for å påse at de er korrekte, oppdaterte og fullstendige.
 • Å ta ansvar for all bruk av kontoen din og for alle handlinger som gjennomføres ved hjelp av den.

Hvis du utleverer informasjon som er usann, feil, ikke oppdatert eller ufullstendig, eller hvis Bosch har skjellig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, feil, ikke oppdatert eller ufullstendig, har Bosch rett til å suspendere eller terminere kontoen din, og til å nekte deg muligheten til å bruke Bosch Training Solutions. Du har ansvar for all aktivitet som gjøres ved hjelp av din konto, og du må følge gjeldende lovverk når du bruker Bosch Training Solutions, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysningsloven.

Du må aldri bruke en annen brukers konto hvis du ikke har fått tillatelse til det. Du må umiddelbart varsle Bosch ved brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din. Bosch kan ikke holdes ansvarlig for tap eller krav som oppstår på grunn av uautorisert bruk av kontoen din, men du vil holdes ansvarlig for Bosch’ eller andres tap som følge av slik uautorisert bruk.

Når du utleverer e-postadressen din til Bosch, gir du ditt samtykke til at vi kan bruke den til å sende deg tjenesterelatert informasjon, samt til å bekrefte påmeldinger til kurs og i forbindelse med andre systemfunksjoner som leverer tjenestene til deg. Du kan også få e-poster i forbindelse med kontoadministrasjon eller systemoppdateringer. E-poster kan også inneholde annen lovpålagt informasjon istedenfor at slik informasjon sendes via post. Du finner detaljert informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine i vår personvernerklæring.

Alle brukernavn og passord tilhører Bosch, og de kan når som helst trekkes tilbake, endres eller suspenderes uten ytterligere forvarsel. Bosch er ikke forpliktet til å verifisere brukerens faktiske identitet eller myndighet.

Bruk av tjenesten

Ved å bruke eller besøke tjenesten gir du ditt samtykke til at du ikke vil:

 • bruke eller starte automatiserte systemer, inkludert «roboter», «spiders», «frakoblet lesing» og lignende som bruker tjenesten ved å sende flere forespørsler til Bosch Training Solutions’ servere enn det et menneske kan gjøre i samme tidsperiode ved hjelp av en vanlig nettleser.
 • misbruke nettstedene våre ved hjelp av virus eller annen kode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.
 • forstyrre eller forårsake avbrudd i Bosch Training Solutions, servere eller nettverk som er koblet til Bosch Training Solutions, eller ikke overholde krav, retningslinjer eller regler for nettverk som er koblet til Bosch Training Solutions.
 • modifisere, tilpasse eller hacke tjenesten eller modifisere andre nettsteder slik at det kan fremstå som om de er en del av tjenesten.
 • få, eller forsøke å få uautorisert tilgang til deler av tjenesten, andre kontoer eller datamaskiner, database, system, nettverk eller infrastruktur som brukes av, eller er koblet til Bosch Training Solutions.
 • overstige omfanget av Bosch Training Solutions’ tjeneste eller produkt som du har fått tilgang til ved å for eksempel åpne og bruke verktøy du ikke har rett til å bruke, eller slette, legge til eller på andre måter endre andre personers innhold.
 • samle inn personopplysninger, inkludert kontonavn, fra tjenesten.
 • skade, forfølge, trakassere eller på andre måter krenke andres rettigheter når du bruker Bosch Training Solutions.
 • utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller komme med feilaktige uttalelser eller på andre måter gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet.
 • forsettlig eller utilsiktet krenke gjeldende lovverk i forbindelse med din bruk av tjenesten.

Vi har rett til når som helst å suspendere eller avslutte kontoen din og utestenge deg fra fremtidig bruk av tjenesten uten ytterligere forvarsel ved mistanke om:

 • svindelbasert, kriminell, grovt uaktsom, forsettlig eller annen form for uredelighet, eller brudd på lover og regler, i forbindelse med dine forpliktelser.
 • bruk som skader tjenestens ytelse.
 • brudd på vilkårene.

Slik terminering av tjenesten fører til at kontoen eller din tilgang til kontoen deaktiveres eller slettes.

Endringer av tjenesten

Bosch forbeholder seg retten til å når som helst endre tjenesten, eller deler av tjenesten, uten ytterligere forvarsel. Bosch kan ikke holdes ansvarlig for endringer, prisendringer, deaktivering eller avslutning av tjenesten.

Priser for kurs

Prisene for alle kurs og andre tjenester kan endres uten ytterligere forvarsel. Prisendringene kan likevel varsles på forhånd ved at endringene publiseres for selve tjenesten.

Med mindre annet er oppgitt vises alle priser og avgifter ekskl. mva.

Avbestilling av kurs og refusjoner

Klasseromsbaserte kurs:

Når du har fått bekreftelse på at du har fått plass på et klasseromsbasert kurs, holdes du ansvarlig for hele avgiften med mindre vi får en skriftlig avbestilling fra deg innen avbestillingsfristen. Vi bekrefter avbestillingen din, men hvis du ikke mottar en bekreftelse fra oss, vil ikke påmeldingen kanselleres. Hvis du ikke får en bekreftelse på avbestillingen din, må du kontakte oss igjen.

Følgende avbestillingsregler gjelder for refusjon av kursavgift for klasseromsbaserte kurs, seminarer og vurderinger:

 • Avbestilling 21 dager eller mer før dato for kursstart: 100 % refusjon.
 • Avbestilling 0–20 dager før dato for kursstart. Ingen refusjon.

Alle avbestillinger som mottas innen 20 dager før dato for kursstart, vil faktureres i sin helhet, og det gis ingen refusjon.

Det gis ingen refusjon for manglende oppmøte eller deltakelse på kurs man har meldt seg på.

Nettbaserte kurs:

Det gis ingen refusjon eller kredit for delvis deltakelse på eLearning eller nettbaserte opplæringsmoduler. På grunn av åndsverkets verdi i kursinnholdet gir Bosch ingen refusjon når du har logget deg på og fått tilgang til kurset. Det gis ingen refusjon for eLeraning eller nettbaserte opplæringsmoduler som ikke har blitt åpnet før abonnementet utløper.

Personvern for mindreårige

Du må ikke registrere deg som bruker av Bosch Training Solutions hvis du ikke har fylt 18 år. Nettstedet skal ikke brukes av mindreårige. Vi vil aldri bevisst samle inn personopplysninger fra mindreårige under 13 år via nettstedet vårt. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi likevel har mottatt personopplysninger fra personer under 13 år på nettstedet vårt, vil vi slette opplysningene fra våre registre.