Regler och villkor

Användningsvillkor för Bosch Training Solutions

På den här sidan beskrivs de allmänna villkoren för tillgång till och användning av Bosch Training Solutions Learning Management System (LMS) via Bosch Training Solutions webbplats.

Robert Bosch A/S, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup (”Bosch” i denna policy) är leverantör av webbplatsen Bosch Training Solutions drivs parallellt med Cornerstones Learning Management System (LMS) för att du själv ska kunna administrera dina utbildningskrav.

Använda Bosch Training Solutions

Bosch Training Solutions ger tillgång till bokning av Bosch automotive-kurser och en samling online-resurser som tillhandahålls som en del av utbildningsprogrammet Bosch automotive. Bosch Training Solutions upprätthålls för din personliga användning och tillgång, och i förekommande fall, för dina anställda. Ett krav för att man ska kunna använda Bosch Training Solutions är att man har godkänt användningsvillkoren.

Registrering

När det gäller din användning av Bosch Training Solutions samtycker du till:

 • Att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv som kan efterfrågas i registreringsformulär på Bosch Training Solutions (nedan ”Registreringsuppgifter”)
 • Skydd av ditt lösenord och identifiering
 • Se till att upprätthålla och omgående uppdatera dina registreringsuppgifter och annan information som du lämnar till Bosch för att säkerställa att den är korrekt, aktuell och fullständig.
 • Ansvara för all användning av ditt konto och för alla åtgärder som äger sker med hjälp av ditt konto

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig eller om Bosch har skälig grund att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har Bosch rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och neka all nuvarande eller framtida användning av Bosch Training Solutions. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto och ska följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar i samband med din användning av Bosch Training Solutions, inklusive (utan begränsning) lagar som rör datasekretess.

Du får aldrig använda en annan användares konto utan dennes tillåtelse. Du måste omedelbart informera Bosch om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto. Bosch ansvarar inte för förlust eller skada som du ådrar dig på grund av otillåten användning av ditt konto. Du är emellertid ansvarig för förluster som Bosch eller andra gör på grund av sådan otillåten användning.

Genom att tillhandahålla Bosch din e-postadress samtycker du till att använda e-postadressen för att skicka tjänsterelaterade meddelanden till dig i syfte att bekräfta bokningar av utbildningar eller för att stödja andra systemfunktioner som förser dig med tjänster. Du kan också få e-postmeddelanden i samband med kontohantering eller systemuppdateringar. E-postmeddelanden kan även innehålla meddelanden som krävs enligt lag, istället för kommunikation via vanlig post. För detaljerad information om hur vi använder dina personuppgifter, se vår Sekretesspolicy.

Alla användarnamn och lösenord förblir Boschs egendom och kan när som helst annulleras, ändras eller suspenderas av Bosh utan föregående meddelande. Bosch har ingen skyldighet att verifiera användarens faktiska identitet eller rätt till ett användarnamn eller lösenord.

Användning av tjänsten

Du samtycker till att du, genom att använda och/eller få åtkomst till tjänsten, inte kommer att:

 • Använda eller starta något automatiserat system, inklusive utan begränsning ”robotar”, ”spindlar”, ”offline-läsare” osv. som har tillgång till tjänsten på ett sätt som skickar fler förfrågningsmeddelanden till Bosch Training Solutions-servrarna än vad en människa rimligen kan producera under samma tidsperiod med hjälp av en konventionell online-webbläsare.
 • Missbruka våra webbplatser genom att introducera programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekomutrustning
 • Störa Bosch Training Solutions eller servrar eller nätverk anslutna till Bosch Training Solutions, eller inte följa några krav, procedurer, policys eller regler för nätverk anslutna till Bosch Training Solutions
 • Modifiera, anpassa eller hacka tjänsten eller modifiera någon annan webbplats för att felaktigt ge sken av att denna har en koppling till tjänsten
 • Få eller försöka få obehörig åtkomst till några områden som hör till tjänsterna, andra konton eller datorer, databaser, system, nätverk eller infrastruktur som används av eller är anslutna till Bosch Training Solutions
 • Överskrida räckvidden för någon Bosch Training Solutions-tjänst eller produkt som du har registrerat dig för genom att (till exempel) få åtkomst till och använda verktygen som du inte har rätt att använda, eller radera, lägga till eller på annat sätt ändra innehåll som tillhör andra personer
 • Samla in eller skörda personligt identifierbar information, inklusive kontonamn, från tjänsten
 • Skada, stalka, trakassera eller på annat sätt kränka andras rättigheter på något sätt i din användning av Bosch Training Solutions
 • Utge dig för att vara en annan fysisk eller juridisk person, eller falskeligen ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till en fysisk eller juridisk person
 • Avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lag i samband med din användning av tjänsten

Vi har rätt att när som helst stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av tjänsten utan föregående meddelande i händelse av:

 • Bedrägligt, kriminellt, grovt vårdslöst, uppsåtligt eller på annat sätt avsiktligt försumligt beteende, eller brott mot någon lag eller förordning, i samband med fullgörandet av dina skyldigheter nedan
 • Påvisad användning son negativt påverkar tjänstens prestanda
 • Brott mot gällande villkor för tjänsten

En sådan uppsägning av tjänsten kommer att resultera i att ditt konto eller din åtkomst till ditt konto inaktiveras eller tas bort.

Ändringar av tjänsten

Bosch förbehåller sig rätten att när som helst ändra tjänsten (eller del av denna) med eller utan föregående meddelande. Bosch ansvarar inte gentemot dig eller någon tredjepart för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

Kurspris

Priserna på alla kurser eller andra tjänster kan ändras utan föregående meddelande. Ett sådant meddelande kan tillhandahållas när som helst genom att publicera ändringarna i själva tjänsten.

Alla kurspriser och -avgifter är exklusive skatter utom där annat anges.

Kursavbokningar och återbetalningar

Klassrumsbaserade utbildningar:

När du har fått en bekräftelse på din plats i en klassrumsbaserad kurs ansvarar du för hela betalningsavgiften om vi inte får ett skriftligt meddelande från dig om att du önskar avboka din plats inom den föreskrivna avbokningsperioden. Observera att vi kommer att bekräfta ditt meddelande, men om du inte får någon bekräftelse från oss betyder det att kursbokningen inte kommer att annulleras. Om du inte får någon bekräftelse på avbokningen, vänligen försök att kontakta oss igen.

Följande avbokningspolicy för kurser gäller för återbetalning av kursavgifter för klassrumsbaserade kurser, seminarier och bedömningar.

 • Avbokning 21 dagar eller mer före datumet för kursstarten: 100 % återbetalning
 • Avbokning 0–20 dagar före datumet för kursstarten: Ingen återbetalning

Observera att alla avbokningar som mottas inom 20 dagar efter kursens startdatum kommer att debiteras och ingen återbetalning tillåts.

Ingen återbetalning kommer att göras om kursdeltagaren uteblir eller inte deltar i en bokad kurs.

Online-kurser:

Inga återbetalningar eller krediter kommer att ges för deltagande i del av eLearning-kurs eller webbaserade utbildningsmoduler. På grund av kursinnehållet immateriella äganderättskaraktär erbjuder inte Bosch återbetalning efter att du har loggat in och fått tillgång till kursen. Ingen återbetalning sker i samband med eLearning- eller webbaserade utbildningsmoduler som inte har utnyttjats innan den köpta prenumerationsperioden löpt ut.

Minderårigas integritet

Du får inte registrera dig för att använda Bosch Training Solutions om du är under 18 år, eftersom webbplatsen inte riktar sig till personer som är yngre än 18 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från minderåriga under tretton år på vår webbplats. Om det kommer till vår kännedom att vi oavsiktligt har fått personuppgifter från en besökare under tretton år på vår webbplats, kommer vi att radera uppgifterna från våra register.